۱۳۹۴ فروردین ۲۹, شنبه

به پيشواز گردهمايي بزرگ سالانه مقاومت در ويلپنت پاريس - سيماي آزادي تلويزيون ملي ايران

به پيشواز گردهمايي بزرگ سالانه  مقاومت در ويلپنت پاريس

گردهمايي سالانه  مقاومت، گردهمايي بزرگ  ايرانيان است كه همزمان چندين مناسبت  بزرگ ملي و تاريخي را گرامي مي دارد، از سالگردقيام 30خرداد1360،سرآغازمقاومت انقلابي،روزشهيدان وزندانيان سياسي وسالروزتاسيس ارتش آزاديبخش ملي، سالگردقيامهاي مردم ايران درسال88 وسالگردكودتاي ننگين و درهم شكسته 17ژوئن، تا عبور سرفرازانة ارتش آزاديبخش از آتش بمباران قرارگاههايش توسط مزدوران رژيم در عراق. در حقيقت اين گردهمايي، نمايشي از گوشه اي از تواناييهاي يك مقاومت گستردة انقلابي است.

در استقبال از اين گردهمايي سيماي آزادي از روز جمعه 28 فروردين ماه برنامه ويژه اي را با همراهي هموطنانمان در داخل و خارج كشور آغاز كرد. در اين برنامه كه بمدت سه روز ادامه خواهد يافت پيرامون جايگاه و اهميت گردهم آيي بزرگ ويلپنت پاريس و نقش آن در راستاي مبارزه مردم ايران براي سرنگوني رژيم ضد ايران وايراني آخوندي و همچنين موقعيت متزلزل رژيم و وضعيت منطقه بحث وگفتگو خواهد شد. 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر