۱۳۹۴ خرداد ۱۷, یکشنبه

برنامه ارتباط مستقيم ، سيماي آزادي
آقاي ابريشمچي درباره تفاوت گردهمايي امسال با سال گذشته كرده و اينكه  از اين ببعد چكار بايد كرد گفت:
ترديدي نيست كه تمامي هموطنان ما كه بهر شكل در دوره حاكميت آخوندهاي سمتگر به اين رژيم نه گفته اند و يا حتي براي سرنگوني آن دعا كرده اند كار ارزشمندي انجام داده اند و اساسا همين نه تاريخي مبناي مقاومت ماست .
- البته كساني كه در اين مسير به هر شكلي از اشكال در صحنه عمل وارد اين نبرد شده اند نقش خود را ايفا نموده اند . كما اينكه همه هموطناني كه در خارج كشور در سالهاي گذشته از راه هاي دور و نزديك براي گردهمايي سالانه ايرانيان به پاريس مي آمدند اين مقاومت را گام بلندي به پيش مي بردند . ولي امسال همانطور كه در سوالات قبلي گفتيم ما با رژيم روبرو هستيم كه في الواقع در تمامي خطوط خود بلحاظ استراتژيك به بن بست رسيده و علاوه بر اين بطور جهاني بعنوان عامل تهديد صلح و ثبات و منشاء  بحران فعلي منطقه شناخته شده است همه مي بينند كه اين آخوندها بودند كه بشار را سرپا نگه داشته اند و منشاء اينهمه جنايت شده اند ، آنها بودند كه از مالكي بعنوان اهرم پيشبرد اهداف خودشان استفاده كردند و اين روزها همه مي گويند كه نيروهاي وابسته به رژيم با جناياتشان بستر رشد و گسترش داعش را فراهم مي كنند ، همه ميدانند كه رژيم با دخالت خود در يمن مسير تحولات دمكراتيك آنجا را در راستاي گسترش بنياد گرايي تغيير داد .
كما اينكه مستقيم و غير مستقيم جهان پذيرفته است كه اين رژيم ريشه تمامي جريانهاي بنيادگراست .
در چنين شرايطي بهترين فرصت براي مردم ايران فراهم شده است كه پروسه سرنگوني رژيم را تسريع كنند . اين شرايط هر روز تكرار نمي شود و بايد از فرصت پيش آمده ماكزيمم استفاده را كرد .
بعبارت ديگر اين روزها ميهن ما كشوري است كه توسط فاشيزم مذهبي اشغال شده است و فرصت رهايي از اين فاشيزم مذهبي پيش آمده ، هر هموطن بايد در سنگر خود در شرايط فعلي به هر قيمت حاضر باشد .
گردهمايي كه پيش رو داريم يك گردهمايي ملي و ميهني است براي نجات ايران اشغال شده ، اين مهم نيست كه هريك از هموطنان به مجاهدين اعتقاد دارند و يا انتقاد ، مهم اينستكه شرايط فعلي چه وظيفه مبرمي را پيش روي ما مي گذارد .
در واقع ما در نقطه عطف بسر مي بريم در چنين نقاطي هر واحد تلاش و كوشش ونبرد هزار بار بيش از شرايط معمولي تاثير گذار است .

به بيان قرآن ، شب قدر از هزار ماه موثرتر است . مهم اينستكه شرايط فعلي را درك كنيم و باور كنيم كه فصل درو تلاشها و تمامي فداكاريهايست كه مردم ما 36 سال است كه با شهامت و شجاعت براي آن برخواسته اند . 
برنامه ارتباط مستقيم - سيماي آزادي تلويزيون ملي ايران
آقاي ابريشمچي در باره  اينكه  اصلي ترين نقطه چالش سياسي بين مقاومت ورژيم در اين مرحله چيست ؟ گفت :واقعيت اينستكه امروز بعد از 30 سال ما توانسته ايم جهان را به اين نقطه برسانيم كه منشاء اصلي بسياري از مشكلات نه فقط در ايران بلكه در منطقه و جهان رژيم آخوندي است و در واقع رژيم تهديد شماره يك صلح و ثبات وامنيت مي باشد . در نتيجه خواه ناخواه مسئله بعدي كه روي ميز قرار دارد جستجوي راه حل است .
اين روزها رژيم چه مستقيم و چه توسط لابي هايش ميخواهد اين فكر را جا بيندازد كه در رابطه با رژيم آخوندي دو انتخاب بيشتر وجود ندارد يا بايد به هر شكل چه در صحنه داخلي و چه در صحنه بين المللي با اين رژيم كنار آمد و يا بايد دست به حمله نظامي زد . به اين ترتيب رژيم ميخواهد اين چنين القاء كند كه تنها راه عملي مماشات با اين رژيم است و اگرنه راهي جزء حمله نظامي و پذيرش ريسك يك جنگ جديد در منطقه وجود ندارد .
لابي هاي رژيم البته دست به كلاه براداري سياسي بزرگ هم مي زنند و با استفاده از منطق فوق هركس كه از سرنگوني رژيم صحبت مي كند را وابسته به محافل جنگ طلب وانمود مي كنند .
در حاليكه اين فقط يك دجاليت و دروغ بزرگ از طرف رژيم است راه حل واقعي همانطور كه خواهر مريم بارها و به مناسبتهاي مختلف اعلام كرده است نه مماشات با اين رژيم است و نه جنگ خارجي ، بلكه راه حل در عالم واقع وجود دارد آنهم سرنگوني اين رژيم و جايگزيني يك حاكميت دمكراتيك و مردمي در ايران مي باشد كه حلال تمامي مشكلات است .
اتفاقا در همينجا اهميت گردهمايي 23 خرداد امسال بطور خاص الخاص روشن مي شود ما مي خواهيم اين دروغ رژيم را در عمل و نه صرفا در تئوري افشاء كنيم و به جهان نشان بدهيم كه مردم و مقاومت سازمانيافته اش وجود دارد يك راه حل عيني و مادي كه به معناي واقعي كلمه آنتي تز و آلترناتيو همه جانبه اين رژيم مي باشد . يعني يك التر ناتيو در زمينه سياسي و نيز فرهنگي .
در واقع ما ميخواهيم بگوييم كه اگر آخوندهاي حاكم در تهران مركز و كانون بنيادگرايي هستند مقاومت مردم ايران حامل راه حل براي همين عامل فتنه و فساد مي باشد .
در گردهمايي امسال در ويلپنت ميخواهيم همه به روشني ببينند كه مقاومتي وجود دارد برخوردار از حمايت گسترده مردمي و نيز شناخته شدگي و مشروعيت داخلي و بين المللي با راه حلها و برنامه هاي روشن و مشخص و اين آلترناتيو را در ابعاد گوناگون آن معرفي كنيم .
به اين ترتيب تمامي طرف حسابهاي بين المللي منجمله در گفتگوهاي مربوط به پرونده اتمي خواهند فهميد كه مجبور نيستند با اين رژيم مماشات كنند . و معني مماشات نكردن با اين رژيم پذيرش يك جنگ ديگر در منطقه نيست مي توان با حمايت سياسي از اين مقاومت مسير سرنگوني رژيم و تغيير سياسي در ايران را هموار كرد . و به اين ترتيب پدرخوانده جريانهاي بنياد گرا را شكست داد و صلح و امنيت جهاني را تضمين نمود 
برنامه ارتباط مستقيم - سيماي آزادي تلويزيون ملي ايران
آقاي مهدي ابريشمچي در مورد وضعيت رژيم و عامل اين شرايط و اينكه چه شد كه رژيم به چنين نقطه اي رسيد؟ مثلا آيا بقول معروف بد بازي كرد؟ اشتباه محاسبه داشت و يك جاهايي را حساب نكرده بود و الان دارد تاوان همانها را مي دهد؟ يا اينكه مثلا اين روند اجتناب ناپذير بود بدليل اين كه اين رژيم ضدتاريخي است خواه ناخواه به چنين نقطه اي مي رسيد و اين حركت قانونمند بود؟ گفت:
ترديدي نيست كه ما از روز اول گفتيم كه اين رژيم يك رژيم ضد تاريخي است كه خودش را با سرقت رهبري انقلاب مردم بر عليه ديكتاتوري شاه به تاريخ ايران تحميل كرده است درست بهمين دليل قادر نبوده و نيست كه راه حل استراتژيك براي مسايل جامعه داشته باشد . ولي وضعيت فعلي رژيم و نقطه اي كه در آن قرار گرفته ناشي از اين مبناي تاريخي نيست و يا محصول اشتباه محاسبات او در زمينه هاي مختلف نمي باشد . در يك كلام اساسي ترين جايي كه محاسبات رژيم را بهم ريخته و ولايت فقيه را با فلاكت فعلي روبرو كرده اينستكه اين رژيم از روز اول روي كمرشكن كردن و نابودي مقاومت سرمايه گذاري كرده بود كه  در اين زمينه شكست خورد .
بعبارت ديگر شكستهاي رژيم در پهنه هاي مختلف محصول يك روند خودبخودي نبوده و در تمامي خطوط استراتژيك اين مقاومت دفتر محاسبات رژيم را بهم زده و در واقع عامل تعيين كننده شكستهاي اين رژيم شده است .
درست بهمين دليل اگر دقت كنيد نابودي اين مقاومت مبرمترين مسئله اين رژيم بوده و هست يعني اين مقاومت اين رژيم را به اين نقطه رسانيده است . اجازه بدهيد چند مثال بزنم . مبرمترين مسئله اي كه الان روي ميز بين المللي است و همانطور كه گفتم تبديل به طناب دار براي رژيم شده است مسئله اتمي است يك لحظه افشاگريهاي مقاومت از سال 1991 و بخصوص درسال 2002 به بعد را حذف كنيد خواهيدديد كه صحنه اصلا آن چيزي كه امروز هست نبود يك روز دنيا چشمش را باز مي كرد و رژيم اعلام مي كرد كه بمب اتمي را ساخته است مي توان تصور كرد كه صحنه چقدر فرق مي كرد .
چه كسي جام زهر را بلحاظ سياسي و نظامي در جنگ ايران و عراق به حلقوم رژيم ريخت بدون شك اين مقاومت عامل تعيين كننده بود .
از روز اول اين ما بوديم كه تمامي جنايات و نقض حقوق بشرتوسط رژيم را افشا كرديم و نگذاشتيم كه رژيم جنايات خود را پشت ديوارهاي بتوني مخفي كند .
در زمينه تهديد جهاني بنياد گرايي اين مقاومت 23 سال است كه فرياد مي كشد كما اينكه حضور اين مقاومت در عراق رژيم و مهره اصلي اش مالكي را افشاء كرد و صداي مردم عراق را به گوش جهانيان رساند . خوشبختانه امروز اين ديگر يك بحث تئوريك نيست و ما توانسته ايم جهان را به نقطه اي برسانيم كه همه بپذيرند رژيم منشاء اصلي مشكلات نه فقط در ايران بلكه در منطقه  وجهان است .
البته ايفاي اين نقش كه ناشي از پذيرش مسئوليت سرنگوني رژيم است به بهاي گزافي يعني تقديم ده ها هزار شهيد منجمله 30 هزار شهيد در قتل عام سال 1367 امكانپذير شده است .
اين روزها ما در آستانه 50 ساله شدن سازمان پر افتخار مجاهدين خلق ايران هستيم كه با شعار صداقت و فدا پايه گذاري شد . پايداري بر اين دو ارزش و آمادگي براي پرداخت بدون قيد و شرط بهاي نبرد براي آزادي عامل اصلي رسيدن رژيم به نقطه فعلي است


برنامه ارتباط مستقيم سيماي آزادي 17خرداد1394
با توجه به اينكه طي دو ماه گذشته كه از فراخوان كميته برگزاري مي گذره، شاهد جنب و جوش و تلاش و تكاپوي گسترده اي در بين هموطنانمون در داخل و خارج كشور هستيم بويژه هموطنان خارج كشور كه از آزادي و امكان حضور در اين اجتماع را دارند، آقاي مهدي ابريشمچي در مورد  اهميت و ضرورت اين گردهمايي بعد از دوماه فعاليت ايرانيان آزاده و  تحولات اخير، مخصوصا عطف به تحولاتي كه درصحنه سياسي بوده گفت:
ما گفته بوديم كه رژيم آخوندي درتمامي خطوط استراتژيك خودش كه عامل بقايش بود به بن بست رسيده وهيچ گونه بروني رفتي برايش متصور نيست .
-و اينكه درواقع تمامي عواملي كه رژيم پايه هاي حيات سياسي خودش را روي آنها بنا كرده بود الآن به طناب دار براي رژيم تبديل شده است
- بنظرمن در يك كلام در دوماه اخير اين حرف بيش از پيش در عمل ثابت شده است
- درمذاكرات اتمي اولا از سويي تصميمات ومصوبات كنگره آمريكا امكان امتياز دادن به رژيم را بشدت افت داده است .2 موضوع بصورت خيلي بارز جزءخواستهاي بين المللي از رژيم است كه خامنه اي ولي فقيه رژيم آنها مرز سرخ اعلام كرده موضوع بازرسي از مناطق نظامي ومصاحبه با متخصصين اتمي رژيم واين موضع بشدت رژيم را دررابطه با مذاكرات در بن بست قرار داده است .
- درمنطقه ودر كشورهايي كه رژيم آنهرا سوژه صدور بنياد گرايي كرده بود و رسما گفته بود براي بقاي خودش بايد درآنها بجنگد رژيم درحال عقب نشيني مستمر است در يمن ودرعراق و بخصوص در سوريه نيروهاي مخالف اسد در جبهه هاي مختلف به پيرزيهاي چشم گيري دسترسي پيدا كرده اند بطوريكه رژيم تمامي رودربايستي ها را كنار گذاشته و مجبور شده است كه اعلام كند كه نيروي نظامي براي حفظ دمشق به سوريه ميفرستد وگفته ميشودكه قاسم سليماني هم به لاذقيه رفته است
-در صحنه داخلي فشارهاي خفه كننده اقتصادي به آنجا رسيده است كه روحاني رئيس جمهور رژيم صحبت از نرسيدن خون به بخشهايي از پيكر رژيم ميكند كه بقول روحاني اگرادامه پيدا كند بايد ان اندام را قطع كرد .
- جنگ گرگها واوج گيري آن بخصوص بين رئيس جمهور رژيم و ولي فقيه وارد مرحله جديدي شده و في الواقع اي دونفر در سخنرانيهايشان عملا دارند به هم ميپرند .از همين الآ؛ انتخابات رژيم كه دراسفند ماه خواهد بود به موضوع جنگ و دعواي داخلي رژيم تبديل شده است .
- در بخش ها مختلف  جامعه جنبش هاي اجتماعي معلمين  كارگران و اقليتهاي ملي ونيز خيزش هاي مردم درمقابل ظلم و جور آخوندها دراين 2 ماه به نحوه چشم گيري افزاش يافته از مهاباد تااصفهان و.......حتي عليرغم تمام شكنجه وفشارهاي وحشيانه زندانيان سياسي بهر نحو صداي اعتراض خودشان را بلند كرده اند .