۱۳۹۴ فروردین ۲۲, شنبه

محمد محدثين، مسئول كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت ايران:افشاي فعاليت هاي بمب سازي رژيم آخوندي، افتخار ميهني مقاومت ايران


محمد محدثين، مسئول كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت ايران: ما از روز اول گفته بوديم كه پروژه توليد سلاح اتمي مانند جنگ ضدميهني، تماما عليه مردم و منافع ملي ايران است و بايد در مقابل آن ايستاد و بهمن خاطربا كمال افتخار و بعنوان يك وظيفه ملي به افشاي اين پروژه ها و به بسيج جهاني عليه مقاصد شوم اين رژيم براي دستيبابي به بمب اتمي پرداختيم . ما ته به آخر به اين سياست ملي و ميهني ادامه خواهيم داد. البته آنقدر فضاحت اين پروژه هاي ضد مردمي بالا گرفته است كه رژيم امروز به زبان معكوس اذعان مي كند كه مردم ايران از ادامه اين پروژه ها بيزارند و خواهان پايان دادن به آن هستند.
برنامه ارتباط مستقيم يكشنبه 16 فروردين 1394

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر