۱۳۹۴ خرداد ۱۰, یکشنبه

 آقاي نادر نوري در برنامه ارتباط مستقيم
لوران فابيوس روز جهارشنبه در مجلس ملي فرانسه ضمن موضعگيري قاطعي در پاسخ  به سئوال يكي از نمايندگان مجلس ملي فرانسه اعلام كرد كه فرانسه در مورد مسئله بازرسي از سايتهاي اتمي رژيم ، دقيق و مراقب است و تمام سايت هاي اتمي بايد مورد بازرسي بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار بگيرد. از جمله سايتهاي نظامي.
وزير خارجه فرانسه در باره بحران سوريه نيز اعلام كرد: فرانسه نمي تواند در سوريه موضعي داشته باشد كه به سود بشاراسد تمام شود، چراكه اويك جنايتكار عليه بشريت است. اما موضع ما فقط اخلاقي نيست و بلحاظ  عملي و عيني نيز اگر كاري كنيم كه بنفع رژيم اسد باشد، اكثريت مردم سوريه را به آغوش داعش و گروههاي افراطي ديگر خواهيم انداخت.

موضعگيري وزير خارجه فرانسه نشان مي دهد كه تلاش رژيم ايران و لابي هايش در فرانسه كه مدتهاست مي خواهند اين فكر را جا بيندازند كه رژيم ايران و متحدش بشار اسد، راه حل مسئله افراطي گري اسلامي و حل ديگر مسائل منطقه است، با شكست مواجه شده است . به نظر من اين موضعگيري تأثير مهمي روي مذاكرات هسته يي نيز خواهد داشت .
آقاي افشين علوي عضو كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت ايران

افشاگري اخير مقاومت ايران در مورد سفر هيأت متخصصين اتمي كره شمالي به ايران و ديدار از  يك سايت نظامي در منطقه خجير در جنوب شرقي تهران كه پرده از ادامه فعاليتهاي اتمي رژيم در جريان مذاكرات با كشورهاي پنج به علاوه يك  بر ميدارد بخوبي نشان مي‌دهد كه چرا ولي فقيه درهم شكسته با بازديد كارشناسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از سايتهاي نظامي رژيم مخالفت مي‌كند. چرا كه اين سايتها در دل خود برنامه هسته‌يي نظامي رژيم را پنهان كرده است.

فعاليت اشرف نشانها براي گردهمايي مقاومت پاريس

۱۳۹۴ خرداد ۳, یکشنبه

خانم سرور پورواحد دربرنامه ارتباط مستقيم:

نكته اي كه از مجاهدين آموزش گرفتم، مي بينم كه 50 سال است كه سازمان مجاهدين پشتيبان هدف آزادي مردم ايران است ، اين به من اميد مي دهد كه وقتي اراده كنم ميتوانم هدفم را دنبال كنم و به آن برسم.

من هميشه فكر مي كنم كه بايد كمكي به مردم ايران براي آزادي بكنم، با اين هدف  براي من بهترين راهي كه مي توانم به مردم ايران كمك بكنم اين است كه از مجاهدين حمايت كنم و به مجاهدين كمك كنم.
خانم سيمين نوري دربرنامه ارتباط مستقيم:


آنچه كه براي من در گردهمآيي بزرگ ايرانيان خيلي انگيزاننده است نگاه خواهرمريم به جوانهاست.چندي پيش دريك گردهمآيي بزرگ درپاريس كه جوانان و انجمن هايشان شركت داشتند، درتمام مدت نگاهم به نگاه خواهرمريم بود كه به جوانها درهنگام سخنراني هايشان نگاه ميكردند، مي ديدم كه بانگاهشان خواهرمريم به جوانها مي گفت شما آينده ايران هستيد، واقعاٌ انرژي اي  كه ما ايرانيان از اين گردهمآيي سالانه مي گيريم، براي يكسال كار و فعاليت مان كافي است.
خانم زهره اصل روستا  دربرنامه ارتباط مستقيم:

من در ايران معلم بودم، وقتي با همكارانم صحبت مي كرديم از هم مي پرسيديم كه آيا كسي هست اين مردم را از دست ملاها نجات بدهند. وقتي به خارج كشور آمدم و در اولين گردهمآيي مجاهدين در دورتموند آلمان ايرانيها را ديدم، ديدم كه هيچكدام احساس غربت و تنهايي و نا اميدي نمي كردند و همه داراي شوق و شور و اميد هستند.
خانم فريده كريمي  در برنامه ارتباط مستقيم :


چيزي كه درمجاهدين بيشتر از همه چيز يادگرفتم اين است كه همه را دوست داشته باشم. ياد گرفتم كه در ميان اطرافيانم گذشت داشته باشم، ياد گرفتم كه بخاطر عشق بزرگ ام به مردم ام و به آرمانم گذشت كنم، ويادگرفتم كه از منافع خودم بگذرم. ياد گرفتم بخاطر خلقم ، بخاطر عشق بزرگ ام، از كساني كه به منافع خلقم  پشت كردند فاصله بگيرم. من با سازمان مجاهدين اسلام را شناختم، و در اين اوضاع و احوالي كه برداشتهاي غلطي از اسلام وجود دارد، فهم ديگري پيدا كردم و دموكراسي را در مجاهدين يادگرفتم به خواسته ديگران احترام بگذارم كه براي ايرانيان بخاطر ديكتاتوري هاي حاكم ، مسئله راحتي نيست.
در ارتباط مستقيم امشب يكشنبه 3 خرداد1394 برابر با  24 مي 2005 كه در سالگرد شهادت بنيانگذاران سازمان مجاهدين خلق ايران برگزار مي شود، شركت كنندگان خانمها فريده كريمي، سيمين نوري، زهرا اصل روستا و سرور پور واحد مي خواهند در باره آشنايي خودشان با مجاهدين صحبت كنند، 43 سال بعداز شهادت بنيانگذاران، چگونه اين واقعه را مي نگرند، و مجاهدين را چگونه مي بينند.
شما هم در اين گفتگو همراه ما باشيد، و نظرات خودمان را از همين طريق برايمان بفرستيد 
‫#‏ايران‬ ‫#‏مجاهدين‬ ‫#‏تهران‬ ‫#‏آزادي‬

۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۸, دوشنبه

Senat France Maryam Rajavi

كنفرانس در مجلس سناي فرانسه با حضور رئيس‌جمهور برگزيدة مقاومت، بنيادگرايي اسلامي، چالش‌ها و راه حل‌ها،
سخنراني مريم رجوي،