۱۳۹۴ فروردین ۳۰, یکشنبه

من ايرانم- تصاويري از فعاليت هاي جوانان هوادار مقاومت ومجاهدين خلق ايران در گردهمايي در پاريس

سيماي آزادي، به پيشواز گردهمايي بزرگ مقاومت در پاريس، گفتگو با خانم سروناز چيت ساز، مسئول كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت


سيماي آزادي، تلويزيون ملي ايران - برنامه به پيشواز گردهمآيي بزرگ مقاومت ايران در پاريس - گفتگو با مجاهد خلق نرگس عضدانلو


۱۳۹۴ فروردین ۲۹, شنبه

سيماي آزادي گراميداشت خاطره مجاهد قهرمان جلال عابديني

سيماي آزادي، به پيشواز گردهمآيي بزرگ ايرانيان در ويلپنت پاريس-تماس هموطن...

simaye azadi گردهمآيي ايرانيان آزاده در ويلپنت سيماي آزادي

به پيشواز گردهمايي بزرگ سالانه مقاومت در ويلپنت پاريس - سيماي آزادي تلويزيون ملي ايران

به پيشواز گردهمايي بزرگ سالانه  مقاومت در ويلپنت پاريس

گردهمايي سالانه  مقاومت، گردهمايي بزرگ  ايرانيان است كه همزمان چندين مناسبت  بزرگ ملي و تاريخي را گرامي مي دارد، از سالگردقيام 30خرداد1360،سرآغازمقاومت انقلابي،روزشهيدان وزندانيان سياسي وسالروزتاسيس ارتش آزاديبخش ملي، سالگردقيامهاي مردم ايران درسال88 وسالگردكودتاي ننگين و درهم شكسته 17ژوئن، تا عبور سرفرازانة ارتش آزاديبخش از آتش بمباران قرارگاههايش توسط مزدوران رژيم در عراق. در حقيقت اين گردهمايي، نمايشي از گوشه اي از تواناييهاي يك مقاومت گستردة انقلابي است.

در استقبال از اين گردهمايي سيماي آزادي از روز جمعه 28 فروردين ماه برنامه ويژه اي را با همراهي هموطنانمان در داخل و خارج كشور آغاز كرد. در اين برنامه كه بمدت سه روز ادامه خواهد يافت پيرامون جايگاه و اهميت گردهم آيي بزرگ ويلپنت پاريس و نقش آن در راستاي مبارزه مردم ايران براي سرنگوني رژيم ضد ايران وايراني آخوندي و همچنين موقعيت متزلزل رژيم و وضعيت منطقه بحث وگفتگو خواهد شد. 


۱۳۹۴ فروردین ۲۲, شنبه

محمد محدثين، مسئول كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت ايران:افشاي فعاليت هاي بمب سازي رژيم آخوندي، افتخار ميهني مقاومت ايران


محمد محدثين، مسئول كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت ايران: ما از روز اول گفته بوديم كه پروژه توليد سلاح اتمي مانند جنگ ضدميهني، تماما عليه مردم و منافع ملي ايران است و بايد در مقابل آن ايستاد و بهمن خاطربا كمال افتخار و بعنوان يك وظيفه ملي به افشاي اين پروژه ها و به بسيج جهاني عليه مقاصد شوم اين رژيم براي دستيبابي به بمب اتمي پرداختيم . ما ته به آخر به اين سياست ملي و ميهني ادامه خواهيم داد. البته آنقدر فضاحت اين پروژه هاي ضد مردمي بالا گرفته است كه رژيم امروز به زبان معكوس اذعان مي كند كه مردم ايران از ادامه اين پروژه ها بيزارند و خواهان پايان دادن به آن هستند.
برنامه ارتباط مستقيم يكشنبه 16 فروردين 1394