۱۳۹۴ مرداد ۲۵, یکشنبه

سياستهاي رژيم براي مداخله در كشورهاي ديگر، بخصوص بعد از توافق اتمي چگونه پيگيري مي شود؟
 آيا رژيم آخوندي ميخواهد از دخالتهاي خود در كشورهاي ديگر منطقه كم كند يا  بعكس تلاش ميكند هر دستاوردي هم در زمينه اتمي داشته را در مسير حمايت از نيروهاي وابسته به خودش در منطقه  خرج وصرف كند؟

بحث آقاي سنابرق زاهدي مسئول كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت:  
1.     رژيم ولايت فقيه از زمان به قدرت رسيدن در ايران تا كنون با تكيه بر دو پايه اساسي حاكميت خود را اعمال كرده است. سركوب در داخل وصدور تروريسم وجنگ به خارج از  كشور. در سالهاي اخير البته يك محور سوم هم به آنها افزوده شده بود كه پروژه اتمي بود كه در خدمت دو محور ديگر و بخصوص صدور تروريسم و بنيادگرايي بود.
2.     از ديدگاه مقاومت ايران اين رژيم طي 38 سال گذشته از هيچ  اقدام ضد انساني متصوري در سركوب و نقض حقوق بشر و اعدام و شكنجه خودداري نورزيده كه بالاترين  نمونه آن اعدام بيش از 120 هزار تن از مخالفان سياسي و بطور خاص قتل عام 30 هزار زنداني سياسي بدنبال پايان جنگ ايران و عراق است. در اين زمينه سركوب گسترده زنان، جوانان، اقليتهاي قومي و مذهبي برجسته تر است. به اين دليل است كه رژيم ولايت فقيه را ميتوان با سركوب گسترده تمام مردم و بخصوص با سركوب گسترده مخالفان سياسي تعريف كرد. با اين شاخص است كه مي بينيم در دوره آخوند روحاني تعداد اعدامها نزديك به دو برابر دوران احمدي نژاد است، و بنابراين بحث اعتدال و ميانه روي و اصلاحات در كنار جوخه اعدام و طناب دار  و قطع اعضاي بدن و تخريب مساجد اهل  سنت و... معنا ندارد.
3.     با وجود اين از نظر ما محور دوم يعني صدور تروريسم و جنگ كه رژيم آن را صدور انقلاب مي نامد شاخص ويژه و اصلي نظام ولايت فقيه است. در اين ديدگاه و اين فهم سركوب هرچند بسيار گسترده و سياه است وبا ساير ديكتاتوريها متفاوت است، اما با وجود اين سركوب در همه نظامهاي سركوبگر وجود دارد، اما صدور بحران و ترور و جنگ و دخالت در كشورهاي ديگر ويژگي اصلي ولايت فقيه است. و  بنابراين اين محور را بايد شاخص ويژه نظام ولايت فقيه تعريف كرد.
4.     با اين تعريف است كه مي بيينم خميني در همان پيامي كه اعلام پذيرش آتش بس در جنگ ايران و عراق كرد همانجا با تأكيد گفت كه ما به هيچوجه حاضر نيستيم حتي اگر از صدام بگذريم اما از حجاز نخواهيم گذشت و تمام آن پيام مهم خود را به تشويق هواداران خودش به ادامه صدور تروريسم تشويق نمود. در همين چارچوب هم هست كه خانم رجوي در سال 2003 اعلام كرد كه دخالتهاي رژيم آخوندي در عراق صد بار از پروژه اتمي خطرناكتر است.
5.     اين سه عنصر به هم پيوسته و مرتبط است. ضعف رژيم در صدور تروريسم و بخصوص ائتلاف عربي در يمن و ضرباتي كه در سوريه دريافت كرده است، از عواملي بود كه رژيم را به پذيرش همين توافق وادار كرد. با اينحال بدليل نكات فوق بعد از كنار گذاشتن اتمي تلاش ميكند كه با تشديد صدور تروريسم و بنيادگرايي خود را سر پا نگهدارد.

6.     حال اگر با توجه به اين مقدمات به وضعيت روز نگاه كنيم مي بينيم كه خامنه اي در اولين صحبتي كه بعد از توافق اتمي داشت گفت « ما از حمايت دوستانمان در منطقه دست نخواهيم كشيد». حتما تصادفي نيست كه درست در سالروز همان سخنراني خميني كه آتش بس را پذيرفت (روز 18 ژوييه) اين موضع را در همان سمت موضعگيري خميني است، اعلام ميكند. به اين ترتيب خامنه اي در عين حال كه خود را به ظاهر با توافق اتمي همراه نشان ميدهد  و مانند خميني كه گفت زهر آتش بس را نوشيدم اينجا نيز توافق را تأييد مي كند، اما در عين حال بر سياست صدور تروريسم خودش در كشورهاي مختلف مانند عراق، سوريه، يمن، لبنان و... تأكيد مؤكد ميكند.
7.     بر پايه اين موضع وقتي وزير خارجه خامنه اي به كشورهاي لبنان وسوريه و... سفر كرد، راديو بي بي سي اعلام نمود كه او آمده است به دوستان رژيم ايران اعلام كند كه توافق اتمي تأثيري بر روابط كشورش با آنها ندارد. در عمل هم روشن است كه رژيم ولايت فقيه  تنها طرفي است كه اجازه نميدهد راه حل سياسي در  سوريه پيش برود. يعني راضي نمي شود دوره انتقالي بدون بشار اسد باشد و متأسفانه روسيه نيز از اين موضع رژيم ايران حمايت مي كند و اين مجموعه موجب شده  آبشارهاي خون همچنان از تن مردم سوريه جاري باشد.
8.     البته اين موضع تا جايي است كه به نيت و خواست و عملكرد خود رژيم مربوط شود، اما اين پديده با دو مشكل اساسي مواجه است. اول عقب نشينيهايي كه در موضوع اتمي داشته تماميت رژيم را تضعيف نموده و به قول خود مقامات رژيم به مثابه زهري در درون رژيم عمل مي كند و روي توانايي اش براي صدور تروريسم و بنيادگرايي هم تاثير منفي ميگذارد، دوم در سه عرصه اصلي صدور بنيادگرايي با بحران مواجه است،
سوريه- رزمندگان سوري با وارد كردن ضربات كاري عرصه را بر بشار جنايتكار وخامنه اي تنگ كرده است.
يمن- پيروزيهاي پي در پي ائـتلاف عربي و مقاومت مردمي در يمن يك ضربه كاري به رژيم وارد كرده است
عراق-  تظاهرات مردمي در عراق و مبارزه با فساد در اين كشور كه مخاطب واقعي آن رژيم ايران است كه ما ترجيح داديم كه چند روز ديگر وقايع بگذرد تا علايم بيشتري از سمت و سوي تحولات آشكار شود و بشود با قاطعيت گفت كه اين روند اگر درست هدايت شود مي تواند همه رشته هاي ولايت فقيه  را پنبه كند. بنابراين اين موضوع را براي بعد ميگذاريم.
اگر اين پيشرفتهاي عرصه نبرد از حداقل حمايتهاي منطقه اي و بين المللي همراه شود بي ترديد سرنوشت سوريه را تغيير خواهد داد. و تغيير در سوريه شروع تغييرات دوم و سوم و... عليه نظام جنايت ولايت فقيه خواهد بود. كه در روند خود به سرنگوني آنها در تهران ختم خواهد شد.

مهمان برنامه امشب 16 اوت، 25 مرداد  ارتباط مستقيم آقاي سنابرق زاهدي مسئول كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت:
در هفته گذشته تحولات در سوريه و يمن و  بويژه در عراق در كانون خبرهاي مربوط به منطقه بود تظاهرات استانهاي جنوبي مردم عراق عليه فساد و وضعيت ناهنجار خدمات در اين استانها، به اصلاحات نخست وزير عراق و بركناري معاونين رئيس جمهور و نخست وزير منجر شد كه اين موضوع توسط دولت عراق در قالب طرح اصلاحات به مجلس عراق نيز ارائه شد و به اتفاق آراء به تصويب رسيد.
اكثر رسانه هاي بين المللي در خبرها و گزارشهايي كه از اين رويداد مخابره كردند تاكيد داشتند كه اين اصلاحات نوري مالكي مهره رژيم در عراق را نشانه رفته است.
همزمان شاهد تحولات ديگري در يمن و سوريه هستيم. در سوريه بدنبال ضرباتي كه بشار اسد از رزمندگان سوري در جبهه هاي مختلف دريافت كرده ، حالا بحث جايگزيني او و حتي كوتاه آمدن روسيه از حمايت از بشار اسد بگوش مي رسد. در يمن نيروهاي مردمي استانهاي بيشتري را از كنترل حوثي ها خارج كردند و بنظر مي رسد كه روياي اوليه رژيم براي تسلط به يمن، تا حد زيادي برباد رفته است. اكنون اين سوال در پيش روست كه سمت و سوي اين تحولات بويژه در عراق به چه سمتي است؟ رژيم چكار خواهد كرد؟ آيا نوري مالكي كه اكنون به ايران و به نزد رژيم رفته به عراق باز خواهد گشت، سفر نوري مالكي به ايران چه اهدافي دارد؟ و در اين بين كدام تحولات تا آنجايي كه به مردم و مقاومت ايران مربوط ميشود اهميت بيشتري دارد .

بحث امشب سيماي آزادي، تلويزيون ملي ايران در همين رابطه است

۱۳۹۴ مرداد ۶, سه‌شنبه

منتخب همياري19 با سيماي آزادي2

                                                        نوزدهمين همياري ملي با سيماي آزاديگراميداشت سالگرد عمليات كبير فروغ جاويدان
 و حماسه فروغ ايران در6 و7 مرداد
دراشرف

استقبال هموطنان از پيام مسعود رجوي
تبريك زهر اتمي
نقطه عطف در
سرنوشت ديكتاتوري مذهبي

موج حاضر گفتن به كارزار سرنگوني
و آماده باش سياسي و اجتماعي
خامنه اي با اتمي ، بي اتمي، سرنگون، سرنگون

مجموع تعهدات و كمكهاي اهدايي:
15 ميليارد و927ميليون و390 هزار تومان
معادل 4 ميليون و 783هزار دلار 

منتخب همياري19 با سيماي آزادي2

                                                       نوزدهمين همياري ملي با سيماي آزاديگراميداشت سالگرد عمليات كبير فروغ جاويدان
 و حماسه فروغ ايران در6 و7 مرداد
دراشرف

استقبال هموطنان از پيام مسعود رجوي
تبريك زهر اتمي
نقطه عطف در
سرنوشت ديكتاتوري مذهبي

موج حاضر گفتن به كارزار سرنگوني
و آماده باش سياسي و اجتماعي
خامنه اي با اتمي ، بي اتمي، سرنگون، سرنگون

مجموع تعهدات و كمكهاي اهدايي:
15 ميليارد و927ميليون و390 هزار تومان
                                                           معادل 4 ميليون و 783هزار دلار 

منتخب همياري19 با سيماي آزادي1

نوزدهمين همياري ملي با سيماي آزادي
گراميداشت سالگرد عمليات كبير فروغ جاويدان
 و حماسه فروغ ايران در6 و7 مرداد
دراشرف

استقبال هموطنان از پيام مسعود رجوي
تبريك زهر اتمي
نقطه عطف در
سرنوشت ديكتاتوري مذهبي

موج حاضر گفتن به كارزار سرنگوني
و آماده باش سياسي و اجتماعي
خامنه اي با اتمي ، بي اتمي، سرنگون، سرنگون

مجموع تعهدات و كمكهاي اهدايي:
15 ميليارد و927ميليون و390 هزار تومان
                                                                معادل 4 ميليون و 783هزار دلار

گزارش پاياني همياري 19

۱۳۹۴ مرداد ۲, جمعه


19امين گلريزان همياري ملي با سيماي آزادي در شرايط ويژه اي برگزار مي شه. در اثر  پايداري  و رزم جانانه مقاومت سر فراز مردم ايران  و افشاي فعاليتهاي مخفي چندين ساله رژيم براي دستيابي به بمب اتمي ، رژيم مجبور  به عقب نشيني در زمينه اتمي شد و ولي فقيه تن به يك شكست استراتژيك داده. اين وضعيت جامعه ايران رو در شرايط ويژه اي قرار مي ده و هر آن بايد منتظر تحولات جديدي در جامعه جوشان و خروشان بود. .
بله در اين شرايط، وظيفه بسيار خطيري كه قابل قياس با مراحل قبل نيست بر دوش سيماي آزادي قرار مي گيره كه بتونه در چنين شرايطي از پس وظايف و مسئوليتهايش كه در خور شرايط جديدي كه ميهن ما در اون قرار گرفته بربياد. و همين هم اهميت همياري 19 و شركت تك تك هموطنان در اين كارزار بزرگ ميهني رو صدچندان مي كنه. كارزاري كه در خدمت رساندن صدا و فرياد مردم تحت ستم ايران در حاكميت رژيم آخونديه

نوزدهمين همياري با سيماي آزادي در شرايطي برگزار مي شود كه مقاومت سرفراز ايران با برپايي بزرگترين گردهم آيي سالانه مقاومت در پاريس با حضور و حمايت بي نظير مقامات كشورها، پارلمانترها، شخصيت ها و مدافعان حقوق بشر و حاميان مقاومت توجهات رو بيش از هرزمان ديگه به خودش جلب كرده. و يكبار ديگه در اين بزنگاه تاريخي در شرايط ويژه كنوني ميهنمون، مقاومت ايران حضور خودش رو در عرصه بين المللي به عنوان تنها آلترناتيو و جايگزين رژيم ضدبشري حاكم و يگانه راه حل بنيادگرايي در اين منطقه از جهان به اثبات رسوند.
اين موقعيت هم مسئوليت سيماي آزادي كه پيام رسان اين مقاومت هست رو در شرايط كنوني مضاعف مي كنه و به همين خاطر هم تلاش مضاعفي رو براي رسوندن كمكها به سيماي آزادي از سوي تك تك شما ياران و همراهان سيماي آزادي مي طلبه 

 گلريزان   همياري با سيماي آزادي 

گگلريزان   همياري با سيماي آزادي  ، جلوة ديگري از همبستگي هموطنان آزاده  براي حمايت از رسانه اي است كه صدا و تصوير و بازتاب دهنده خواست مردم ايران براي آزادي و حاكميت مردمي است.  
همياري علاوه بر اين كه نشانه اي از رزم و تلاش هموطنان ما در داخل و خارج كشوره كه اراده كرده كه آزاد و مستقل زندگي كنه ، و بهاي اون رو هم به سنگين ترين صورت، با نثار فرزندان و دار و ندار خودش پرداخته ، علاوه براين، صحنه يك رويارويي فشرده و گسترده با رژيم سركوبگر آخوندي است كه همواره در صدد بوده تا صداي اين مقاومت را خاموش كنه و در اين سكوت،  هست و نيست مردم ما را در چرخه بمب اتم و دزدي و چپاول  باورنكردني هست و نيست مردم ايران نابود كنه.  هستي و ثروت اين ميهن را در تنور تروريسم و جنگ و تجاوز به  كشورهاي ديگر به  باد فنا داده است.
بله همياري با سيماي آزادي براي برپا نگه داشتن اين پرچم،  فريادي است در اين سكوت و تلاشي است براي درهم شكستن  ديوار سخت و سنگين سانسوري كه رژيم آخوندي تلاش داره اونرو هرجا كه بتونه برپا كنه. 

دست در دست هم ديوار اختناق رژيم ضدبشري حاكم بر ايران را بشكنيم و فرياد آزاديخواهي همميهنانمان را طنين انداز كنيم

گلريزان همياري با سيماي آزادي، تلويزيون ملي ايران


#ايران #ميانه #سبزوار #خرم آباد #بروجرد #سقز #گلپايگان #ايرانشهر #اسرباز #انزلي #لاهيجان #بندرعباس #پيرانشهر#مهاباد

گلريزان همياري با سيماي آزادي، تلويزيون ملي ايران

از دوم تا چهارم مردادماه94 برابر با 24ژوئيه تا 26 ژوئيه 2015


#ايران #تهران #مشهد #اهواز #كرمانشاه #سنندج #تبريز #زاهدان #اصفهان #رشت #ساري #كرمان #اردبيل #اروميه

۱۳۹۴ خرداد ۱۷, یکشنبه

برنامه ارتباط مستقيم ، سيماي آزادي
آقاي ابريشمچي درباره تفاوت گردهمايي امسال با سال گذشته كرده و اينكه  از اين ببعد چكار بايد كرد گفت:
ترديدي نيست كه تمامي هموطنان ما كه بهر شكل در دوره حاكميت آخوندهاي سمتگر به اين رژيم نه گفته اند و يا حتي براي سرنگوني آن دعا كرده اند كار ارزشمندي انجام داده اند و اساسا همين نه تاريخي مبناي مقاومت ماست .
- البته كساني كه در اين مسير به هر شكلي از اشكال در صحنه عمل وارد اين نبرد شده اند نقش خود را ايفا نموده اند . كما اينكه همه هموطناني كه در خارج كشور در سالهاي گذشته از راه هاي دور و نزديك براي گردهمايي سالانه ايرانيان به پاريس مي آمدند اين مقاومت را گام بلندي به پيش مي بردند . ولي امسال همانطور كه در سوالات قبلي گفتيم ما با رژيم روبرو هستيم كه في الواقع در تمامي خطوط خود بلحاظ استراتژيك به بن بست رسيده و علاوه بر اين بطور جهاني بعنوان عامل تهديد صلح و ثبات و منشاء  بحران فعلي منطقه شناخته شده است همه مي بينند كه اين آخوندها بودند كه بشار را سرپا نگه داشته اند و منشاء اينهمه جنايت شده اند ، آنها بودند كه از مالكي بعنوان اهرم پيشبرد اهداف خودشان استفاده كردند و اين روزها همه مي گويند كه نيروهاي وابسته به رژيم با جناياتشان بستر رشد و گسترش داعش را فراهم مي كنند ، همه ميدانند كه رژيم با دخالت خود در يمن مسير تحولات دمكراتيك آنجا را در راستاي گسترش بنياد گرايي تغيير داد .
كما اينكه مستقيم و غير مستقيم جهان پذيرفته است كه اين رژيم ريشه تمامي جريانهاي بنيادگراست .
در چنين شرايطي بهترين فرصت براي مردم ايران فراهم شده است كه پروسه سرنگوني رژيم را تسريع كنند . اين شرايط هر روز تكرار نمي شود و بايد از فرصت پيش آمده ماكزيمم استفاده را كرد .
بعبارت ديگر اين روزها ميهن ما كشوري است كه توسط فاشيزم مذهبي اشغال شده است و فرصت رهايي از اين فاشيزم مذهبي پيش آمده ، هر هموطن بايد در سنگر خود در شرايط فعلي به هر قيمت حاضر باشد .
گردهمايي كه پيش رو داريم يك گردهمايي ملي و ميهني است براي نجات ايران اشغال شده ، اين مهم نيست كه هريك از هموطنان به مجاهدين اعتقاد دارند و يا انتقاد ، مهم اينستكه شرايط فعلي چه وظيفه مبرمي را پيش روي ما مي گذارد .
در واقع ما در نقطه عطف بسر مي بريم در چنين نقاطي هر واحد تلاش و كوشش ونبرد هزار بار بيش از شرايط معمولي تاثير گذار است .

به بيان قرآن ، شب قدر از هزار ماه موثرتر است . مهم اينستكه شرايط فعلي را درك كنيم و باور كنيم كه فصل درو تلاشها و تمامي فداكاريهايست كه مردم ما 36 سال است كه با شهامت و شجاعت براي آن برخواسته اند . 
برنامه ارتباط مستقيم - سيماي آزادي تلويزيون ملي ايران
آقاي ابريشمچي در باره  اينكه  اصلي ترين نقطه چالش سياسي بين مقاومت ورژيم در اين مرحله چيست ؟ گفت :واقعيت اينستكه امروز بعد از 30 سال ما توانسته ايم جهان را به اين نقطه برسانيم كه منشاء اصلي بسياري از مشكلات نه فقط در ايران بلكه در منطقه و جهان رژيم آخوندي است و در واقع رژيم تهديد شماره يك صلح و ثبات وامنيت مي باشد . در نتيجه خواه ناخواه مسئله بعدي كه روي ميز قرار دارد جستجوي راه حل است .
اين روزها رژيم چه مستقيم و چه توسط لابي هايش ميخواهد اين فكر را جا بيندازد كه در رابطه با رژيم آخوندي دو انتخاب بيشتر وجود ندارد يا بايد به هر شكل چه در صحنه داخلي و چه در صحنه بين المللي با اين رژيم كنار آمد و يا بايد دست به حمله نظامي زد . به اين ترتيب رژيم ميخواهد اين چنين القاء كند كه تنها راه عملي مماشات با اين رژيم است و اگرنه راهي جزء حمله نظامي و پذيرش ريسك يك جنگ جديد در منطقه وجود ندارد .
لابي هاي رژيم البته دست به كلاه براداري سياسي بزرگ هم مي زنند و با استفاده از منطق فوق هركس كه از سرنگوني رژيم صحبت مي كند را وابسته به محافل جنگ طلب وانمود مي كنند .
در حاليكه اين فقط يك دجاليت و دروغ بزرگ از طرف رژيم است راه حل واقعي همانطور كه خواهر مريم بارها و به مناسبتهاي مختلف اعلام كرده است نه مماشات با اين رژيم است و نه جنگ خارجي ، بلكه راه حل در عالم واقع وجود دارد آنهم سرنگوني اين رژيم و جايگزيني يك حاكميت دمكراتيك و مردمي در ايران مي باشد كه حلال تمامي مشكلات است .
اتفاقا در همينجا اهميت گردهمايي 23 خرداد امسال بطور خاص الخاص روشن مي شود ما مي خواهيم اين دروغ رژيم را در عمل و نه صرفا در تئوري افشاء كنيم و به جهان نشان بدهيم كه مردم و مقاومت سازمانيافته اش وجود دارد يك راه حل عيني و مادي كه به معناي واقعي كلمه آنتي تز و آلترناتيو همه جانبه اين رژيم مي باشد . يعني يك التر ناتيو در زمينه سياسي و نيز فرهنگي .
در واقع ما ميخواهيم بگوييم كه اگر آخوندهاي حاكم در تهران مركز و كانون بنيادگرايي هستند مقاومت مردم ايران حامل راه حل براي همين عامل فتنه و فساد مي باشد .
در گردهمايي امسال در ويلپنت ميخواهيم همه به روشني ببينند كه مقاومتي وجود دارد برخوردار از حمايت گسترده مردمي و نيز شناخته شدگي و مشروعيت داخلي و بين المللي با راه حلها و برنامه هاي روشن و مشخص و اين آلترناتيو را در ابعاد گوناگون آن معرفي كنيم .
به اين ترتيب تمامي طرف حسابهاي بين المللي منجمله در گفتگوهاي مربوط به پرونده اتمي خواهند فهميد كه مجبور نيستند با اين رژيم مماشات كنند . و معني مماشات نكردن با اين رژيم پذيرش يك جنگ ديگر در منطقه نيست مي توان با حمايت سياسي از اين مقاومت مسير سرنگوني رژيم و تغيير سياسي در ايران را هموار كرد . و به اين ترتيب پدرخوانده جريانهاي بنياد گرا را شكست داد و صلح و امنيت جهاني را تضمين نمود 
برنامه ارتباط مستقيم - سيماي آزادي تلويزيون ملي ايران
آقاي مهدي ابريشمچي در مورد وضعيت رژيم و عامل اين شرايط و اينكه چه شد كه رژيم به چنين نقطه اي رسيد؟ مثلا آيا بقول معروف بد بازي كرد؟ اشتباه محاسبه داشت و يك جاهايي را حساب نكرده بود و الان دارد تاوان همانها را مي دهد؟ يا اينكه مثلا اين روند اجتناب ناپذير بود بدليل اين كه اين رژيم ضدتاريخي است خواه ناخواه به چنين نقطه اي مي رسيد و اين حركت قانونمند بود؟ گفت:
ترديدي نيست كه ما از روز اول گفتيم كه اين رژيم يك رژيم ضد تاريخي است كه خودش را با سرقت رهبري انقلاب مردم بر عليه ديكتاتوري شاه به تاريخ ايران تحميل كرده است درست بهمين دليل قادر نبوده و نيست كه راه حل استراتژيك براي مسايل جامعه داشته باشد . ولي وضعيت فعلي رژيم و نقطه اي كه در آن قرار گرفته ناشي از اين مبناي تاريخي نيست و يا محصول اشتباه محاسبات او در زمينه هاي مختلف نمي باشد . در يك كلام اساسي ترين جايي كه محاسبات رژيم را بهم ريخته و ولايت فقيه را با فلاكت فعلي روبرو كرده اينستكه اين رژيم از روز اول روي كمرشكن كردن و نابودي مقاومت سرمايه گذاري كرده بود كه  در اين زمينه شكست خورد .
بعبارت ديگر شكستهاي رژيم در پهنه هاي مختلف محصول يك روند خودبخودي نبوده و در تمامي خطوط استراتژيك اين مقاومت دفتر محاسبات رژيم را بهم زده و در واقع عامل تعيين كننده شكستهاي اين رژيم شده است .
درست بهمين دليل اگر دقت كنيد نابودي اين مقاومت مبرمترين مسئله اين رژيم بوده و هست يعني اين مقاومت اين رژيم را به اين نقطه رسانيده است . اجازه بدهيد چند مثال بزنم . مبرمترين مسئله اي كه الان روي ميز بين المللي است و همانطور كه گفتم تبديل به طناب دار براي رژيم شده است مسئله اتمي است يك لحظه افشاگريهاي مقاومت از سال 1991 و بخصوص درسال 2002 به بعد را حذف كنيد خواهيدديد كه صحنه اصلا آن چيزي كه امروز هست نبود يك روز دنيا چشمش را باز مي كرد و رژيم اعلام مي كرد كه بمب اتمي را ساخته است مي توان تصور كرد كه صحنه چقدر فرق مي كرد .
چه كسي جام زهر را بلحاظ سياسي و نظامي در جنگ ايران و عراق به حلقوم رژيم ريخت بدون شك اين مقاومت عامل تعيين كننده بود .
از روز اول اين ما بوديم كه تمامي جنايات و نقض حقوق بشرتوسط رژيم را افشا كرديم و نگذاشتيم كه رژيم جنايات خود را پشت ديوارهاي بتوني مخفي كند .
در زمينه تهديد جهاني بنياد گرايي اين مقاومت 23 سال است كه فرياد مي كشد كما اينكه حضور اين مقاومت در عراق رژيم و مهره اصلي اش مالكي را افشاء كرد و صداي مردم عراق را به گوش جهانيان رساند . خوشبختانه امروز اين ديگر يك بحث تئوريك نيست و ما توانسته ايم جهان را به نقطه اي برسانيم كه همه بپذيرند رژيم منشاء اصلي مشكلات نه فقط در ايران بلكه در منطقه  وجهان است .
البته ايفاي اين نقش كه ناشي از پذيرش مسئوليت سرنگوني رژيم است به بهاي گزافي يعني تقديم ده ها هزار شهيد منجمله 30 هزار شهيد در قتل عام سال 1367 امكانپذير شده است .
اين روزها ما در آستانه 50 ساله شدن سازمان پر افتخار مجاهدين خلق ايران هستيم كه با شعار صداقت و فدا پايه گذاري شد . پايداري بر اين دو ارزش و آمادگي براي پرداخت بدون قيد و شرط بهاي نبرد براي آزادي عامل اصلي رسيدن رژيم به نقطه فعلي است


برنامه ارتباط مستقيم سيماي آزادي 17خرداد1394
با توجه به اينكه طي دو ماه گذشته كه از فراخوان كميته برگزاري مي گذره، شاهد جنب و جوش و تلاش و تكاپوي گسترده اي در بين هموطنانمون در داخل و خارج كشور هستيم بويژه هموطنان خارج كشور كه از آزادي و امكان حضور در اين اجتماع را دارند، آقاي مهدي ابريشمچي در مورد  اهميت و ضرورت اين گردهمايي بعد از دوماه فعاليت ايرانيان آزاده و  تحولات اخير، مخصوصا عطف به تحولاتي كه درصحنه سياسي بوده گفت:
ما گفته بوديم كه رژيم آخوندي درتمامي خطوط استراتژيك خودش كه عامل بقايش بود به بن بست رسيده وهيچ گونه بروني رفتي برايش متصور نيست .
-و اينكه درواقع تمامي عواملي كه رژيم پايه هاي حيات سياسي خودش را روي آنها بنا كرده بود الآن به طناب دار براي رژيم تبديل شده است
- بنظرمن در يك كلام در دوماه اخير اين حرف بيش از پيش در عمل ثابت شده است
- درمذاكرات اتمي اولا از سويي تصميمات ومصوبات كنگره آمريكا امكان امتياز دادن به رژيم را بشدت افت داده است .2 موضوع بصورت خيلي بارز جزءخواستهاي بين المللي از رژيم است كه خامنه اي ولي فقيه رژيم آنها مرز سرخ اعلام كرده موضوع بازرسي از مناطق نظامي ومصاحبه با متخصصين اتمي رژيم واين موضع بشدت رژيم را دررابطه با مذاكرات در بن بست قرار داده است .
- درمنطقه ودر كشورهايي كه رژيم آنهرا سوژه صدور بنياد گرايي كرده بود و رسما گفته بود براي بقاي خودش بايد درآنها بجنگد رژيم درحال عقب نشيني مستمر است در يمن ودرعراق و بخصوص در سوريه نيروهاي مخالف اسد در جبهه هاي مختلف به پيرزيهاي چشم گيري دسترسي پيدا كرده اند بطوريكه رژيم تمامي رودربايستي ها را كنار گذاشته و مجبور شده است كه اعلام كند كه نيروي نظامي براي حفظ دمشق به سوريه ميفرستد وگفته ميشودكه قاسم سليماني هم به لاذقيه رفته است
-در صحنه داخلي فشارهاي خفه كننده اقتصادي به آنجا رسيده است كه روحاني رئيس جمهور رژيم صحبت از نرسيدن خون به بخشهايي از پيكر رژيم ميكند كه بقول روحاني اگرادامه پيدا كند بايد ان اندام را قطع كرد .
- جنگ گرگها واوج گيري آن بخصوص بين رئيس جمهور رژيم و ولي فقيه وارد مرحله جديدي شده و في الواقع اي دونفر در سخنرانيهايشان عملا دارند به هم ميپرند .از همين الآ؛ انتخابات رژيم كه دراسفند ماه خواهد بود به موضوع جنگ و دعواي داخلي رژيم تبديل شده است .
- در بخش ها مختلف  جامعه جنبش هاي اجتماعي معلمين  كارگران و اقليتهاي ملي ونيز خيزش هاي مردم درمقابل ظلم و جور آخوندها دراين 2 ماه به نحوه چشم گيري افزاش يافته از مهاباد تااصفهان و.......حتي عليرغم تمام شكنجه وفشارهاي وحشيانه زندانيان سياسي بهر نحو صداي اعتراض خودشان را بلند كرده اند .

۱۳۹۴ خرداد ۱۰, یکشنبه

 آقاي نادر نوري در برنامه ارتباط مستقيم
لوران فابيوس روز جهارشنبه در مجلس ملي فرانسه ضمن موضعگيري قاطعي در پاسخ  به سئوال يكي از نمايندگان مجلس ملي فرانسه اعلام كرد كه فرانسه در مورد مسئله بازرسي از سايتهاي اتمي رژيم ، دقيق و مراقب است و تمام سايت هاي اتمي بايد مورد بازرسي بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار بگيرد. از جمله سايتهاي نظامي.
وزير خارجه فرانسه در باره بحران سوريه نيز اعلام كرد: فرانسه نمي تواند در سوريه موضعي داشته باشد كه به سود بشاراسد تمام شود، چراكه اويك جنايتكار عليه بشريت است. اما موضع ما فقط اخلاقي نيست و بلحاظ  عملي و عيني نيز اگر كاري كنيم كه بنفع رژيم اسد باشد، اكثريت مردم سوريه را به آغوش داعش و گروههاي افراطي ديگر خواهيم انداخت.

موضعگيري وزير خارجه فرانسه نشان مي دهد كه تلاش رژيم ايران و لابي هايش در فرانسه كه مدتهاست مي خواهند اين فكر را جا بيندازند كه رژيم ايران و متحدش بشار اسد، راه حل مسئله افراطي گري اسلامي و حل ديگر مسائل منطقه است، با شكست مواجه شده است . به نظر من اين موضعگيري تأثير مهمي روي مذاكرات هسته يي نيز خواهد داشت .
آقاي افشين علوي عضو كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت ايران

افشاگري اخير مقاومت ايران در مورد سفر هيأت متخصصين اتمي كره شمالي به ايران و ديدار از  يك سايت نظامي در منطقه خجير در جنوب شرقي تهران كه پرده از ادامه فعاليتهاي اتمي رژيم در جريان مذاكرات با كشورهاي پنج به علاوه يك  بر ميدارد بخوبي نشان مي‌دهد كه چرا ولي فقيه درهم شكسته با بازديد كارشناسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از سايتهاي نظامي رژيم مخالفت مي‌كند. چرا كه اين سايتها در دل خود برنامه هسته‌يي نظامي رژيم را پنهان كرده است.

فعاليت اشرف نشانها براي گردهمايي مقاومت پاريس

۱۳۹۴ خرداد ۳, یکشنبه

خانم سرور پورواحد دربرنامه ارتباط مستقيم:

نكته اي كه از مجاهدين آموزش گرفتم، مي بينم كه 50 سال است كه سازمان مجاهدين پشتيبان هدف آزادي مردم ايران است ، اين به من اميد مي دهد كه وقتي اراده كنم ميتوانم هدفم را دنبال كنم و به آن برسم.

من هميشه فكر مي كنم كه بايد كمكي به مردم ايران براي آزادي بكنم، با اين هدف  براي من بهترين راهي كه مي توانم به مردم ايران كمك بكنم اين است كه از مجاهدين حمايت كنم و به مجاهدين كمك كنم.
خانم سيمين نوري دربرنامه ارتباط مستقيم:


آنچه كه براي من در گردهمآيي بزرگ ايرانيان خيلي انگيزاننده است نگاه خواهرمريم به جوانهاست.چندي پيش دريك گردهمآيي بزرگ درپاريس كه جوانان و انجمن هايشان شركت داشتند، درتمام مدت نگاهم به نگاه خواهرمريم بود كه به جوانها درهنگام سخنراني هايشان نگاه ميكردند، مي ديدم كه بانگاهشان خواهرمريم به جوانها مي گفت شما آينده ايران هستيد، واقعاٌ انرژي اي  كه ما ايرانيان از اين گردهمآيي سالانه مي گيريم، براي يكسال كار و فعاليت مان كافي است.
خانم زهره اصل روستا  دربرنامه ارتباط مستقيم:

من در ايران معلم بودم، وقتي با همكارانم صحبت مي كرديم از هم مي پرسيديم كه آيا كسي هست اين مردم را از دست ملاها نجات بدهند. وقتي به خارج كشور آمدم و در اولين گردهمآيي مجاهدين در دورتموند آلمان ايرانيها را ديدم، ديدم كه هيچكدام احساس غربت و تنهايي و نا اميدي نمي كردند و همه داراي شوق و شور و اميد هستند.
خانم فريده كريمي  در برنامه ارتباط مستقيم :


چيزي كه درمجاهدين بيشتر از همه چيز يادگرفتم اين است كه همه را دوست داشته باشم. ياد گرفتم كه در ميان اطرافيانم گذشت داشته باشم، ياد گرفتم كه بخاطر عشق بزرگ ام به مردم ام و به آرمانم گذشت كنم، ويادگرفتم كه از منافع خودم بگذرم. ياد گرفتم بخاطر خلقم ، بخاطر عشق بزرگ ام، از كساني كه به منافع خلقم  پشت كردند فاصله بگيرم. من با سازمان مجاهدين اسلام را شناختم، و در اين اوضاع و احوالي كه برداشتهاي غلطي از اسلام وجود دارد، فهم ديگري پيدا كردم و دموكراسي را در مجاهدين يادگرفتم به خواسته ديگران احترام بگذارم كه براي ايرانيان بخاطر ديكتاتوري هاي حاكم ، مسئله راحتي نيست.
در ارتباط مستقيم امشب يكشنبه 3 خرداد1394 برابر با  24 مي 2005 كه در سالگرد شهادت بنيانگذاران سازمان مجاهدين خلق ايران برگزار مي شود، شركت كنندگان خانمها فريده كريمي، سيمين نوري، زهرا اصل روستا و سرور پور واحد مي خواهند در باره آشنايي خودشان با مجاهدين صحبت كنند، 43 سال بعداز شهادت بنيانگذاران، چگونه اين واقعه را مي نگرند، و مجاهدين را چگونه مي بينند.
شما هم در اين گفتگو همراه ما باشيد، و نظرات خودمان را از همين طريق برايمان بفرستيد 
‫#‏ايران‬ ‫#‏مجاهدين‬ ‫#‏تهران‬ ‫#‏آزادي‬

۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۸, دوشنبه

Senat France Maryam Rajavi

كنفرانس در مجلس سناي فرانسه با حضور رئيس‌جمهور برگزيدة مقاومت، بنيادگرايي اسلامي، چالش‌ها و راه حل‌ها،
سخنراني مريم رجوي، 

۱۳۹۴ فروردین ۳۰, یکشنبه

من ايرانم- تصاويري از فعاليت هاي جوانان هوادار مقاومت ومجاهدين خلق ايران در گردهمايي در پاريس

سيماي آزادي، به پيشواز گردهمايي بزرگ مقاومت در پاريس، گفتگو با خانم سروناز چيت ساز، مسئول كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت


سيماي آزادي، تلويزيون ملي ايران - برنامه به پيشواز گردهمآيي بزرگ مقاومت ايران در پاريس - گفتگو با مجاهد خلق نرگس عضدانلو


۱۳۹۴ فروردین ۲۹, شنبه

سيماي آزادي گراميداشت خاطره مجاهد قهرمان جلال عابديني

سيماي آزادي، به پيشواز گردهمآيي بزرگ ايرانيان در ويلپنت پاريس-تماس هموطن...

simaye azadi گردهمآيي ايرانيان آزاده در ويلپنت سيماي آزادي

به پيشواز گردهمايي بزرگ سالانه مقاومت در ويلپنت پاريس - سيماي آزادي تلويزيون ملي ايران

به پيشواز گردهمايي بزرگ سالانه  مقاومت در ويلپنت پاريس

گردهمايي سالانه  مقاومت، گردهمايي بزرگ  ايرانيان است كه همزمان چندين مناسبت  بزرگ ملي و تاريخي را گرامي مي دارد، از سالگردقيام 30خرداد1360،سرآغازمقاومت انقلابي،روزشهيدان وزندانيان سياسي وسالروزتاسيس ارتش آزاديبخش ملي، سالگردقيامهاي مردم ايران درسال88 وسالگردكودتاي ننگين و درهم شكسته 17ژوئن، تا عبور سرفرازانة ارتش آزاديبخش از آتش بمباران قرارگاههايش توسط مزدوران رژيم در عراق. در حقيقت اين گردهمايي، نمايشي از گوشه اي از تواناييهاي يك مقاومت گستردة انقلابي است.

در استقبال از اين گردهمايي سيماي آزادي از روز جمعه 28 فروردين ماه برنامه ويژه اي را با همراهي هموطنانمان در داخل و خارج كشور آغاز كرد. در اين برنامه كه بمدت سه روز ادامه خواهد يافت پيرامون جايگاه و اهميت گردهم آيي بزرگ ويلپنت پاريس و نقش آن در راستاي مبارزه مردم ايران براي سرنگوني رژيم ضد ايران وايراني آخوندي و همچنين موقعيت متزلزل رژيم و وضعيت منطقه بحث وگفتگو خواهد شد. 


۱۳۹۴ فروردین ۲۲, شنبه

محمد محدثين، مسئول كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت ايران:افشاي فعاليت هاي بمب سازي رژيم آخوندي، افتخار ميهني مقاومت ايران


محمد محدثين، مسئول كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت ايران: ما از روز اول گفته بوديم كه پروژه توليد سلاح اتمي مانند جنگ ضدميهني، تماما عليه مردم و منافع ملي ايران است و بايد در مقابل آن ايستاد و بهمن خاطربا كمال افتخار و بعنوان يك وظيفه ملي به افشاي اين پروژه ها و به بسيج جهاني عليه مقاصد شوم اين رژيم براي دستيبابي به بمب اتمي پرداختيم . ما ته به آخر به اين سياست ملي و ميهني ادامه خواهيم داد. البته آنقدر فضاحت اين پروژه هاي ضد مردمي بالا گرفته است كه رژيم امروز به زبان معكوس اذعان مي كند كه مردم ايران از ادامه اين پروژه ها بيزارند و خواهان پايان دادن به آن هستند.
برنامه ارتباط مستقيم يكشنبه 16 فروردين 1394