۱۳۹۴ مرداد ۶, سه‌شنبه

منتخب همياري19 با سيماي آزادي2

                                                        نوزدهمين همياري ملي با سيماي آزاديگراميداشت سالگرد عمليات كبير فروغ جاويدان
 و حماسه فروغ ايران در6 و7 مرداد
دراشرف

استقبال هموطنان از پيام مسعود رجوي
تبريك زهر اتمي
نقطه عطف در
سرنوشت ديكتاتوري مذهبي

موج حاضر گفتن به كارزار سرنگوني
و آماده باش سياسي و اجتماعي
خامنه اي با اتمي ، بي اتمي، سرنگون، سرنگون

مجموع تعهدات و كمكهاي اهدايي:
15 ميليارد و927ميليون و390 هزار تومان
معادل 4 ميليون و 783هزار دلار 

منتخب همياري19 با سيماي آزادي2

                                                       نوزدهمين همياري ملي با سيماي آزاديگراميداشت سالگرد عمليات كبير فروغ جاويدان
 و حماسه فروغ ايران در6 و7 مرداد
دراشرف

استقبال هموطنان از پيام مسعود رجوي
تبريك زهر اتمي
نقطه عطف در
سرنوشت ديكتاتوري مذهبي

موج حاضر گفتن به كارزار سرنگوني
و آماده باش سياسي و اجتماعي
خامنه اي با اتمي ، بي اتمي، سرنگون، سرنگون

مجموع تعهدات و كمكهاي اهدايي:
15 ميليارد و927ميليون و390 هزار تومان
                                                           معادل 4 ميليون و 783هزار دلار 

منتخب همياري19 با سيماي آزادي1

نوزدهمين همياري ملي با سيماي آزادي
گراميداشت سالگرد عمليات كبير فروغ جاويدان
 و حماسه فروغ ايران در6 و7 مرداد
دراشرف

استقبال هموطنان از پيام مسعود رجوي
تبريك زهر اتمي
نقطه عطف در
سرنوشت ديكتاتوري مذهبي

موج حاضر گفتن به كارزار سرنگوني
و آماده باش سياسي و اجتماعي
خامنه اي با اتمي ، بي اتمي، سرنگون، سرنگون

مجموع تعهدات و كمكهاي اهدايي:
15 ميليارد و927ميليون و390 هزار تومان
                                                                معادل 4 ميليون و 783هزار دلار

گزارش پاياني همياري 19

۱۳۹۴ مرداد ۲, جمعه


19امين گلريزان همياري ملي با سيماي آزادي در شرايط ويژه اي برگزار مي شه. در اثر  پايداري  و رزم جانانه مقاومت سر فراز مردم ايران  و افشاي فعاليتهاي مخفي چندين ساله رژيم براي دستيابي به بمب اتمي ، رژيم مجبور  به عقب نشيني در زمينه اتمي شد و ولي فقيه تن به يك شكست استراتژيك داده. اين وضعيت جامعه ايران رو در شرايط ويژه اي قرار مي ده و هر آن بايد منتظر تحولات جديدي در جامعه جوشان و خروشان بود. .
بله در اين شرايط، وظيفه بسيار خطيري كه قابل قياس با مراحل قبل نيست بر دوش سيماي آزادي قرار مي گيره كه بتونه در چنين شرايطي از پس وظايف و مسئوليتهايش كه در خور شرايط جديدي كه ميهن ما در اون قرار گرفته بربياد. و همين هم اهميت همياري 19 و شركت تك تك هموطنان در اين كارزار بزرگ ميهني رو صدچندان مي كنه. كارزاري كه در خدمت رساندن صدا و فرياد مردم تحت ستم ايران در حاكميت رژيم آخونديه

نوزدهمين همياري با سيماي آزادي در شرايطي برگزار مي شود كه مقاومت سرفراز ايران با برپايي بزرگترين گردهم آيي سالانه مقاومت در پاريس با حضور و حمايت بي نظير مقامات كشورها، پارلمانترها، شخصيت ها و مدافعان حقوق بشر و حاميان مقاومت توجهات رو بيش از هرزمان ديگه به خودش جلب كرده. و يكبار ديگه در اين بزنگاه تاريخي در شرايط ويژه كنوني ميهنمون، مقاومت ايران حضور خودش رو در عرصه بين المللي به عنوان تنها آلترناتيو و جايگزين رژيم ضدبشري حاكم و يگانه راه حل بنيادگرايي در اين منطقه از جهان به اثبات رسوند.
اين موقعيت هم مسئوليت سيماي آزادي كه پيام رسان اين مقاومت هست رو در شرايط كنوني مضاعف مي كنه و به همين خاطر هم تلاش مضاعفي رو براي رسوندن كمكها به سيماي آزادي از سوي تك تك شما ياران و همراهان سيماي آزادي مي طلبه 

 گلريزان   همياري با سيماي آزادي 

گگلريزان   همياري با سيماي آزادي  ، جلوة ديگري از همبستگي هموطنان آزاده  براي حمايت از رسانه اي است كه صدا و تصوير و بازتاب دهنده خواست مردم ايران براي آزادي و حاكميت مردمي است.  
همياري علاوه بر اين كه نشانه اي از رزم و تلاش هموطنان ما در داخل و خارج كشوره كه اراده كرده كه آزاد و مستقل زندگي كنه ، و بهاي اون رو هم به سنگين ترين صورت، با نثار فرزندان و دار و ندار خودش پرداخته ، علاوه براين، صحنه يك رويارويي فشرده و گسترده با رژيم سركوبگر آخوندي است كه همواره در صدد بوده تا صداي اين مقاومت را خاموش كنه و در اين سكوت،  هست و نيست مردم ما را در چرخه بمب اتم و دزدي و چپاول  باورنكردني هست و نيست مردم ايران نابود كنه.  هستي و ثروت اين ميهن را در تنور تروريسم و جنگ و تجاوز به  كشورهاي ديگر به  باد فنا داده است.
بله همياري با سيماي آزادي براي برپا نگه داشتن اين پرچم،  فريادي است در اين سكوت و تلاشي است براي درهم شكستن  ديوار سخت و سنگين سانسوري كه رژيم آخوندي تلاش داره اونرو هرجا كه بتونه برپا كنه. 

دست در دست هم ديوار اختناق رژيم ضدبشري حاكم بر ايران را بشكنيم و فرياد آزاديخواهي همميهنانمان را طنين انداز كنيم

گلريزان همياري با سيماي آزادي، تلويزيون ملي ايران


#ايران #ميانه #سبزوار #خرم آباد #بروجرد #سقز #گلپايگان #ايرانشهر #اسرباز #انزلي #لاهيجان #بندرعباس #پيرانشهر#مهاباد

گلريزان همياري با سيماي آزادي، تلويزيون ملي ايران

از دوم تا چهارم مردادماه94 برابر با 24ژوئيه تا 26 ژوئيه 2015


#ايران #تهران #مشهد #اهواز #كرمانشاه #سنندج #تبريز #زاهدان #اصفهان #رشت #ساري #كرمان #اردبيل #اروميه