۱۳۹۴ خرداد ۳, یکشنبه

خانم سرور پورواحد دربرنامه ارتباط مستقيم:

نكته اي كه از مجاهدين آموزش گرفتم، مي بينم كه 50 سال است كه سازمان مجاهدين پشتيبان هدف آزادي مردم ايران است ، اين به من اميد مي دهد كه وقتي اراده كنم ميتوانم هدفم را دنبال كنم و به آن برسم.

من هميشه فكر مي كنم كه بايد كمكي به مردم ايران براي آزادي بكنم، با اين هدف  براي من بهترين راهي كه مي توانم به مردم ايران كمك بكنم اين است كه از مجاهدين حمايت كنم و به مجاهدين كمك كنم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر