۱۳۹۴ خرداد ۳, یکشنبه

خانم سيمين نوري دربرنامه ارتباط مستقيم:


آنچه كه براي من در گردهمآيي بزرگ ايرانيان خيلي انگيزاننده است نگاه خواهرمريم به جوانهاست.چندي پيش دريك گردهمآيي بزرگ درپاريس كه جوانان و انجمن هايشان شركت داشتند، درتمام مدت نگاهم به نگاه خواهرمريم بود كه به جوانها درهنگام سخنراني هايشان نگاه ميكردند، مي ديدم كه بانگاهشان خواهرمريم به جوانها مي گفت شما آينده ايران هستيد، واقعاٌ انرژي اي  كه ما ايرانيان از اين گردهمآيي سالانه مي گيريم، براي يكسال كار و فعاليت مان كافي است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر