۱۳۹۴ خرداد ۱۷, یکشنبه

برنامه ارتباط مستقيم - سيماي آزادي تلويزيون ملي ايران
آقاي مهدي ابريشمچي در مورد وضعيت رژيم و عامل اين شرايط و اينكه چه شد كه رژيم به چنين نقطه اي رسيد؟ مثلا آيا بقول معروف بد بازي كرد؟ اشتباه محاسبه داشت و يك جاهايي را حساب نكرده بود و الان دارد تاوان همانها را مي دهد؟ يا اينكه مثلا اين روند اجتناب ناپذير بود بدليل اين كه اين رژيم ضدتاريخي است خواه ناخواه به چنين نقطه اي مي رسيد و اين حركت قانونمند بود؟ گفت:
ترديدي نيست كه ما از روز اول گفتيم كه اين رژيم يك رژيم ضد تاريخي است كه خودش را با سرقت رهبري انقلاب مردم بر عليه ديكتاتوري شاه به تاريخ ايران تحميل كرده است درست بهمين دليل قادر نبوده و نيست كه راه حل استراتژيك براي مسايل جامعه داشته باشد . ولي وضعيت فعلي رژيم و نقطه اي كه در آن قرار گرفته ناشي از اين مبناي تاريخي نيست و يا محصول اشتباه محاسبات او در زمينه هاي مختلف نمي باشد . در يك كلام اساسي ترين جايي كه محاسبات رژيم را بهم ريخته و ولايت فقيه را با فلاكت فعلي روبرو كرده اينستكه اين رژيم از روز اول روي كمرشكن كردن و نابودي مقاومت سرمايه گذاري كرده بود كه  در اين زمينه شكست خورد .
بعبارت ديگر شكستهاي رژيم در پهنه هاي مختلف محصول يك روند خودبخودي نبوده و در تمامي خطوط استراتژيك اين مقاومت دفتر محاسبات رژيم را بهم زده و در واقع عامل تعيين كننده شكستهاي اين رژيم شده است .
درست بهمين دليل اگر دقت كنيد نابودي اين مقاومت مبرمترين مسئله اين رژيم بوده و هست يعني اين مقاومت اين رژيم را به اين نقطه رسانيده است . اجازه بدهيد چند مثال بزنم . مبرمترين مسئله اي كه الان روي ميز بين المللي است و همانطور كه گفتم تبديل به طناب دار براي رژيم شده است مسئله اتمي است يك لحظه افشاگريهاي مقاومت از سال 1991 و بخصوص درسال 2002 به بعد را حذف كنيد خواهيدديد كه صحنه اصلا آن چيزي كه امروز هست نبود يك روز دنيا چشمش را باز مي كرد و رژيم اعلام مي كرد كه بمب اتمي را ساخته است مي توان تصور كرد كه صحنه چقدر فرق مي كرد .
چه كسي جام زهر را بلحاظ سياسي و نظامي در جنگ ايران و عراق به حلقوم رژيم ريخت بدون شك اين مقاومت عامل تعيين كننده بود .
از روز اول اين ما بوديم كه تمامي جنايات و نقض حقوق بشرتوسط رژيم را افشا كرديم و نگذاشتيم كه رژيم جنايات خود را پشت ديوارهاي بتوني مخفي كند .
در زمينه تهديد جهاني بنياد گرايي اين مقاومت 23 سال است كه فرياد مي كشد كما اينكه حضور اين مقاومت در عراق رژيم و مهره اصلي اش مالكي را افشاء كرد و صداي مردم عراق را به گوش جهانيان رساند . خوشبختانه امروز اين ديگر يك بحث تئوريك نيست و ما توانسته ايم جهان را به نقطه اي برسانيم كه همه بپذيرند رژيم منشاء اصلي مشكلات نه فقط در ايران بلكه در منطقه  وجهان است .
البته ايفاي اين نقش كه ناشي از پذيرش مسئوليت سرنگوني رژيم است به بهاي گزافي يعني تقديم ده ها هزار شهيد منجمله 30 هزار شهيد در قتل عام سال 1367 امكانپذير شده است .
اين روزها ما در آستانه 50 ساله شدن سازمان پر افتخار مجاهدين خلق ايران هستيم كه با شعار صداقت و فدا پايه گذاري شد . پايداري بر اين دو ارزش و آمادگي براي پرداخت بدون قيد و شرط بهاي نبرد براي آزادي عامل اصلي رسيدن رژيم به نقطه فعلي است


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر