۱۳۹۴ خرداد ۱۷, یکشنبه

برنامه ارتباط مستقيم ، سيماي آزادي
آقاي ابريشمچي درباره تفاوت گردهمايي امسال با سال گذشته كرده و اينكه  از اين ببعد چكار بايد كرد گفت:
ترديدي نيست كه تمامي هموطنان ما كه بهر شكل در دوره حاكميت آخوندهاي سمتگر به اين رژيم نه گفته اند و يا حتي براي سرنگوني آن دعا كرده اند كار ارزشمندي انجام داده اند و اساسا همين نه تاريخي مبناي مقاومت ماست .
- البته كساني كه در اين مسير به هر شكلي از اشكال در صحنه عمل وارد اين نبرد شده اند نقش خود را ايفا نموده اند . كما اينكه همه هموطناني كه در خارج كشور در سالهاي گذشته از راه هاي دور و نزديك براي گردهمايي سالانه ايرانيان به پاريس مي آمدند اين مقاومت را گام بلندي به پيش مي بردند . ولي امسال همانطور كه در سوالات قبلي گفتيم ما با رژيم روبرو هستيم كه في الواقع در تمامي خطوط خود بلحاظ استراتژيك به بن بست رسيده و علاوه بر اين بطور جهاني بعنوان عامل تهديد صلح و ثبات و منشاء  بحران فعلي منطقه شناخته شده است همه مي بينند كه اين آخوندها بودند كه بشار را سرپا نگه داشته اند و منشاء اينهمه جنايت شده اند ، آنها بودند كه از مالكي بعنوان اهرم پيشبرد اهداف خودشان استفاده كردند و اين روزها همه مي گويند كه نيروهاي وابسته به رژيم با جناياتشان بستر رشد و گسترش داعش را فراهم مي كنند ، همه ميدانند كه رژيم با دخالت خود در يمن مسير تحولات دمكراتيك آنجا را در راستاي گسترش بنياد گرايي تغيير داد .
كما اينكه مستقيم و غير مستقيم جهان پذيرفته است كه اين رژيم ريشه تمامي جريانهاي بنيادگراست .
در چنين شرايطي بهترين فرصت براي مردم ايران فراهم شده است كه پروسه سرنگوني رژيم را تسريع كنند . اين شرايط هر روز تكرار نمي شود و بايد از فرصت پيش آمده ماكزيمم استفاده را كرد .
بعبارت ديگر اين روزها ميهن ما كشوري است كه توسط فاشيزم مذهبي اشغال شده است و فرصت رهايي از اين فاشيزم مذهبي پيش آمده ، هر هموطن بايد در سنگر خود در شرايط فعلي به هر قيمت حاضر باشد .
گردهمايي كه پيش رو داريم يك گردهمايي ملي و ميهني است براي نجات ايران اشغال شده ، اين مهم نيست كه هريك از هموطنان به مجاهدين اعتقاد دارند و يا انتقاد ، مهم اينستكه شرايط فعلي چه وظيفه مبرمي را پيش روي ما مي گذارد .
در واقع ما در نقطه عطف بسر مي بريم در چنين نقاطي هر واحد تلاش و كوشش ونبرد هزار بار بيش از شرايط معمولي تاثير گذار است .

به بيان قرآن ، شب قدر از هزار ماه موثرتر است . مهم اينستكه شرايط فعلي را درك كنيم و باور كنيم كه فصل درو تلاشها و تمامي فداكاريهايست كه مردم ما 36 سال است كه با شهامت و شجاعت براي آن برخواسته اند . 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر