۱۳۹۴ مرداد ۲, جمعه


19امين گلريزان همياري ملي با سيماي آزادي در شرايط ويژه اي برگزار مي شه. در اثر  پايداري  و رزم جانانه مقاومت سر فراز مردم ايران  و افشاي فعاليتهاي مخفي چندين ساله رژيم براي دستيابي به بمب اتمي ، رژيم مجبور  به عقب نشيني در زمينه اتمي شد و ولي فقيه تن به يك شكست استراتژيك داده. اين وضعيت جامعه ايران رو در شرايط ويژه اي قرار مي ده و هر آن بايد منتظر تحولات جديدي در جامعه جوشان و خروشان بود. .
بله در اين شرايط، وظيفه بسيار خطيري كه قابل قياس با مراحل قبل نيست بر دوش سيماي آزادي قرار مي گيره كه بتونه در چنين شرايطي از پس وظايف و مسئوليتهايش كه در خور شرايط جديدي كه ميهن ما در اون قرار گرفته بربياد. و همين هم اهميت همياري 19 و شركت تك تك هموطنان در اين كارزار بزرگ ميهني رو صدچندان مي كنه. كارزاري كه در خدمت رساندن صدا و فرياد مردم تحت ستم ايران در حاكميت رژيم آخونديه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر