۱۳۹۴ مرداد ۶, سه‌شنبه

منتخب همياري19 با سيماي آزادي2

                                                        نوزدهمين همياري ملي با سيماي آزاديگراميداشت سالگرد عمليات كبير فروغ جاويدان
 و حماسه فروغ ايران در6 و7 مرداد
دراشرف

استقبال هموطنان از پيام مسعود رجوي
تبريك زهر اتمي
نقطه عطف در
سرنوشت ديكتاتوري مذهبي

موج حاضر گفتن به كارزار سرنگوني
و آماده باش سياسي و اجتماعي
خامنه اي با اتمي ، بي اتمي، سرنگون، سرنگون

مجموع تعهدات و كمكهاي اهدايي:
15 ميليارد و927ميليون و390 هزار تومان
معادل 4 ميليون و 783هزار دلار 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر