۱۳۹۴ مرداد ۲, جمعه

 گلريزان   همياري با سيماي آزادي 

گگلريزان   همياري با سيماي آزادي  ، جلوة ديگري از همبستگي هموطنان آزاده  براي حمايت از رسانه اي است كه صدا و تصوير و بازتاب دهنده خواست مردم ايران براي آزادي و حاكميت مردمي است.  
همياري علاوه بر اين كه نشانه اي از رزم و تلاش هموطنان ما در داخل و خارج كشوره كه اراده كرده كه آزاد و مستقل زندگي كنه ، و بهاي اون رو هم به سنگين ترين صورت، با نثار فرزندان و دار و ندار خودش پرداخته ، علاوه براين، صحنه يك رويارويي فشرده و گسترده با رژيم سركوبگر آخوندي است كه همواره در صدد بوده تا صداي اين مقاومت را خاموش كنه و در اين سكوت،  هست و نيست مردم ما را در چرخه بمب اتم و دزدي و چپاول  باورنكردني هست و نيست مردم ايران نابود كنه.  هستي و ثروت اين ميهن را در تنور تروريسم و جنگ و تجاوز به  كشورهاي ديگر به  باد فنا داده است.
بله همياري با سيماي آزادي براي برپا نگه داشتن اين پرچم،  فريادي است در اين سكوت و تلاشي است براي درهم شكستن  ديوار سخت و سنگين سانسوري كه رژيم آخوندي تلاش داره اونرو هرجا كه بتونه برپا كنه. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر