۱۳۹۶ اسفند ۲۸, دوشنبه

۲۹اسفند، روز پيروزي سالروز ملي كردن صنعت نفت گرامي باد

۲۹اسفند، روز پيروزي
سالروز ملي كردن صنعت نفت گرامي باد
روز 29 اسفند سالروز تصويب قانون ملي شدن نفت در سال1329 است. روزي كه به درستي بزرگترين پيروزي مردم ايران طي يك قرن مبارزه ضداستعماري خود ناميده شده است.
خانم مریم رجوی در پیامی با عنوان: برای آزادی از مصدق تا قیام دی ۹۶ گفت:
«زمامداری مصدق، نمونه منحصر به فردی از یک حکومت مدافع حقوق مردم و منافع اصیل ملی و عاری از فساد و استبداد و به‌ویژه شاخص سازش ناپذیری برسر استقلال و آزادی وطن بود».
ريشه‌هاي اين پيروزي به سال1872 برمی‌گردد. در آن سال فردي به نام رويتر با پرداخت 40هزار پوند وام به ناصرالدين شاه امتياز بيشتر اراضي كشور را، اعم از معادن و جنگلها گرفت. هرچند اين قرارداد براثر مخالفت روسها لغو شد اما در سالهاي بعد با قراردادهايي همچون قرارداد دارسي پاي بيگانگان به ايران باز شد و سپس در سال 1933 توسط مجلس رضا شاه به مدت 60سال ديگر تمديد گرديد.
در مجلس چهاردهم به ابتكار مصدق قانوني به تصويب رسيد كه برمبناي آن مذاكره با دولتهاي بيگانه درباب نفت ممنوع اعلام شد.
بديهي است كه اين سياست ملي و مردمي خوش‌آيند يغماگراني كه بيش از نيم قرن ثروت ملي مردم ايران را به غارت مي‌بردند نبود.‌از اين نظر ايادي داخليشان به رهبري دربار و مهره‌هاي شناخته شده و معلوم‌الحالي چون علا و رزم‌آرا كه وقيحانه مدعي بود «ملت ايران شايستگي ساختن لولهنگ را هم ندارد» به شدت در تكاپو بودند تا با انواع توطئه‌ها و سنگ‌اندازيها مانع به ثمر رسيدن اقدامات دكترمصدق گردند. نخست‌وزير وقت، سپهبد رزم‌آرا، علناً نقش وكيل مدافع شركت نفت جنوب را بازي مي‌كرد و در صدد بود تا با مذاكرات مخفي با آن راه ديگري را كه همانا ادامه سلطه غارتگران بر صنايع نفت بود به مجلس و ملت تحميل كند. مرتجعين وابسته به دربار نيز هر يك سازي مي‌زدند و دسيسه‌يي را طرح‌ريزي مي‌كردند.‌در اين ميان حزب خائن توده نيز كه به‌عنوان بزرگترين حزب سازمان‌يافته آن زمان فعاليت مي‌كرد در ادامه سياستهاي وابسته گرايانه خود آشكارا عليه شعار ملي كردن نفت موضعگيري كرد و رو‌در‌روي جنبش ملي و رهبري آن قرار گرفت و بدين ترتيب يكي از خيانتهاي بزرگ خود را نسبت به مردم ايران در يكي از سرفصلهاي حساس تاريخشان مرتكب شد و در همين رابطه عنوان «توده‌ـ‌نفتي» به‌نام اين جريان مردم‌فروش ثبت گرديد. علاوه براينها كاشاني نيز به عنوان يكي از كارشكنان مبارزات دكتر مصدق نقشي بسيار منفي ايفا می‌كرد و مصدق در مثلث «دربار»، «حزب توده» و «كاشاني» يكي از پيچيده‌ترين مبارزات سياسي را رهبري كرد.
رزم‌آرا، نخست وزير وقت، و كسي كه با ملي شدن نفت به شدت مخالف بود، در 16اسفند1329 ترور شد . و جنبش ملي شدن نفت اوج بيشتري گرفت. ‌پس از او حسين علا، عامل سرشناس وابسته به انگلستان از طرف شاه به نخست وزيري منصوب شد. در روز 26اسفند 1329 مجلس شورای ملی این قانون را به‌تصویب رسانید. اما فردای آن‌روز معاون وزارت خارجه آمریکا، مک گی، با شاه دیدار كرد و از او خواست اين قانون را ملغي كند. شاه به دليل گستردگي جنبش نتوانست به اين خواسته پاسخ دهد. در 29اسفند همان سال لايحه ملي شدن نفت به‌تصويب مجلس رسيد. در ماده قانوني ملي شدن صنعت نفت آمده است: «به‌نام سعادت ملت ايران به‌منظور كمك به… صلح جهاني پيشنهاد مي‌نماييم كه صنعت‌نفت در تمام مناطق كشور بدون استثنا ملي اعلام شود، يعني تمام عمليات اكتشاف، استخراج و بهره‌برداري در دست دولت قرار گيرد».
اما علا از همان آغاز، حتي قبل از گرفتن رأي اعتماد از مجلسين، درتهران و خوزستان حكومت نظامي اعلام كرد.‌اعتلاي جنبش ملي مردم به اعتصاب قهرمانانه كارگران نفت جنوب منتهي شد و به زودي كارمندان و كارآموزان شركت نفت نيز به آنان پيوستند. درگيريها و مبارزات ادامه يافت و عاقبت به سقوط كابينه‌علا منجر گرديد. در هفتم ارديبهشت ماه 1330 مجلس به نخست‌وزيري دكتر مصدق اظهار تمايل كرد و او، به شرط تصويب لايحه ‌ملي شدن نفت از سوي مجلس، مقام نخست‌وزيري را پذيرفت. و پس از تصويب آن در همان روز با در دست داشتن قانون مربوط به خلع يد از شركت نفت انگليس به مقام نخست‌وزيري رسيد.‌
‌به دنبال اين پيروزي شكوهمند تاريخي بود كه ملت ايران پس از 50سال توانست دست استعمار را از يكي از اصلي‌ترين منابع ملي خود كوتاه گرداند. ‌در اين دوره دكتر مصدق به اتفاق ياراني هم‌چون شهيد دكتر حسين فاطمي در مجلس شوراي ملي نماينده بودند.‌كميسيون نفت نيز به رياست دكتر مصدق و براساس تز «موازنه منفي» مبارزات مردم را در جهت احقاق حقوق ملي خودشان رهبري مي‌نمود.‌براساس سياست موازنه‌منفي هيچ دولت اجنبي نمي‌بايست حاكم بر مقدرات و سرنوشت ملت ايران باشد و همه‌سرمايه‌هاي ملي متعلق به مردم ايران بوده و مي‌بايستي در اختيار دولت و در جهت منافع آنان به كار گرفته شود.‌ به همين دليل دكتر مصدق پس از پيروزي در نامه معروفي پيرامون نقش دكتر فاطمي نوشت: « اگر ملي شدن صنعت نفت خدمت بزرگي است كه به وطن شده است بايد از كسي كه اول آن پيشنهاد را نمود تشكر كرد وآن كس شهيد راه وطن دكتر حسين فاطمي است كه روزي در خانه جناب آقاي نريمان پيشنهاد خود را داد و عمده نمايندگان جبهه ملي حاضر در جلسه آن را به اتفاق آرا تصويب نمودند.رحمه‌الله عليه كه در طول مدت همكاري با اينجانب حتي يك ترك اولي هم از آن بزرگوار ديده نشد».
دكتر مصدق تنها با اتكا به نيروي ملت در برابر بزرگترين نيروي استعماري وقت، و همه دشمنان ملت ايران، قد برافراشت و از پيمودن راه دشوار و پرمخاطره‌يي كه از مدتها پيش آغاز كرده بود نهراسيد و آن را تا پيروزي ادامه داد.‌
اين جنبش آزاديخواهانه و ضداستعماري و دوران حكومت ملي مصدق پهنه‌يي بود كه همه احزاب و جريانها و شخصيتها با حركتها و مواضع خود در قبال آن، آزمايش ماهيت خود را برملا كنند. امثال حزب توده و آخوندهاي مرتجعي نظير كاشاني و همراهان نيمه‌راه مصدق، در جبهه استعمار و دربار قرار گرفتند و به ضديت با جنبش و رهبري مصدق افتادند. بلندگوهاي استعماري نيز كه دشمني كين‌توزانه‌يي با آزاديخواهي و استقلال‌طلبي مصدق داشتند، از هيچ لجن‌پراكني و برچسب و افترازني عليه مصدق كبير فروگذار نكردند.
پيشنهاد ملي كردن صنعت نفت پيشنهاد شادروان دكتر فاطمي بود كه به‌عنون يار وفادار دكتر مصدق در اين مسير او را تنها نگذاشت و عاقبت نيز جان برسر پيمان نهاد.‌دكتر مصدق درباره تصويب قانون ملي شدن نفت نوشته است:‌«ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور ابتكار شادروان دكتر حسين فاطمي است كه چون كميسيون نفت مجلس شوراي ملي پس از چندماه مذاكره و مباحثه نتوانست راجع‌به استيفاي حق ملت از شركت نفت انگليس و ايران تصميمي اتخاذ كند دكتر فاطمي با من كه رئيس كميسيون بودم مذاكره نمود و گفت با وضعي كه در اين مملكت وجود دارد استيفاي حق ملت كاري است بسيار مشكل… بنابراين اول بايد در فكر آتيه بود كه از مال ملت بيش از اين سوءاستفاده نكنند و عوائد نفت هر چه هست نصيب ملت ايران بشود.‌سپس راجع‌به گذشته هر اقدامي ممكن باشد نمود. براي اين كه منافع آن نصيب ملت بشود ايران بايد نفت خود را در سراسر كشور ملي كند».
به اين ترتيب يكي از حساس‌ترين فرازهاي مبارزات ملي مردم به رهبري دكتر مصدق با پيروزي كامل به پايان رسيد.

چنان که مریم رجوی گفته است: «

نسل جوانی که امروز در ده‌ها شهر به ‌قیام ایران    برخاسته است، با الهام از مصدق  و مجاهدین، در پی این پرسش بزرگ است که: در ایران با این فرهنگ پربار و پیشرفته و با این همه منابع مادی و انسانی، چرا نباید یک دولت دمکراتیک برقرار شود؟
این پرسش اساسی، مردم ایران را برای به‌دست آوردن آزادی و دمکراسی و برابری بی‌تاب کرده است.
مصدق  گفته بود: «تا نفس دارم برای آزادی و استقلال این مملکت مبارزه می‌کنم».
ما نیز تا نفس داریم برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه و برآوردن آرزوی ملت‌مان برای ساختن جامعه‌یی آزاد و آباد و بدون تبعیض مبارزه می‌کنیم».

تبلیغ
  آخرین اخبار #ایرا‌ن در شبکه ارتباط مستقیم
#المعارضه_الایرانية  #نوروز
فیسبوک https://www.facebook.com/Ertebat-Mostaghim-1052371034793113/
توییترhttps://twitter.com/ertebatm2013  @ertebatm2013
Ertebat M یوتوب. گوگل پلاس
تلگرام telegram.me/Ertebat_M- ادمین@Ertebatm
اینستاگرام  https://www.instagram.com/ertebatm
 

۱ نظر:

  1. ۲۹اسفند، روز پيروزي سالروز ملي كردن صنعت نفت گرامي باد
    http://ertebatmostaghim.blogspot.fr/2018/03/blog-post_63.html
    #IranProtests #مریم_رجوی #No2Rouhani #MEK #Rajavi #Iran #FreeIran #ایرا‌ن #مجاهدین #PMOI # #Iran

    پاسخحذف