۱۳۹۷ تیر ۱, جمعه

ارتباط مستقیم فعالیت هموطنان در آمریکا گردهمایی مقاومت ایران


📢🔴 به ثبت رسيدن الترناتيو مقاومت مردم ايران در اين روزنامه نشانه حقانيت اين مقاومت وخط اصولي ،صحيحي مي باشد كه اين مقاومت در اين ساليان در مقابل رژيم ضد بشري خميني پيش برده

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر