۱۳۹۶ تیر ۲۱, چهارشنبه

@Ertebatmگفتگو علیرضا جعفرزاده هیأت آمریکایی در گردهمایی مقاومت خواهان س...

نیوت گینگریچ رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا می‌گوید: ترامپ با
دموکراتها کار خواهد کرد تا ماشین تروریسم دولتی ایران را متوقف کند. وی طی
مصاحبه‌یی با بریت بارت بر ضرورت حمایت از مقاومت ایران تأکید کرد.

بریت بارت 19تیر 96

نیوت گینگریچ در گردهمایی سالانه ایران آزاد گفت:‌ من فکر می‌کنم چیزی که
در حال تکوین است این است که رژیم ایران در حال ضعیف شدن است. دولت ترامپ
شامل کسانی مانند وزیر متیس و مشاور امنیت ملی مک مستر است، که به شکل
واقعگرایانه‌ای، ماهیت دیکتاتوری ایران را درک می‌کنند...
گینگریچ
گفت معتقدم دموکراتها با ترامپ بر سر ایران کار خواهند کرد... شک چندانی
ندارم که رژیم ایران با کره شمالی کار می‌کنند و این رژیم در رابطه با
توافق اتمی، تقلب می‌کند.
از نیوت گینگریچ سؤال شد عده‌یی می‌گویند
مجاهدین خلق در داخل ایران هواداران زیادی ندارند. وی خندید و گفت: آیا
آنها خل هستند؟ رژیم ایران یک دیکتاتوری است. اگر در ایران بلند شوید و
بگویید، من از مجاهدین خلق هستم ترا می‌کشند. شما یک وزیر دادگستری دارید
که بر کشتار 30000نفر نظارت داشته است. بنابراین، وقتی روزنامه‌نگاران غربی
می‌گویند، آیا کسی در این اطراف سراغ دارید که هوادار مجاهدین باشد؟ این
خیلی بچگانه است، غیرقابل باور است“.

مجاهدین بیش از 30سال پیش،
یک طرح جدایی دین از دولت را تهیه کردند که شامل نفی خشونت و پذیرش تمامی
عقاید و قومیتها می‌شود. تا این نقطه، آنها تنها گروه اپوزیسیون
سازمانیافته ایرانی هستند و اطلاعات بسیار مهم و با ارزشی در مورد
رویکردهای درونی رژیم ایران تهیه کرده‌اند.
در سال 2002، این سازمان
مجاهدین خلق بود که فاش کرد رژیم ایران در زمینه توافق اتمی تقلب می‌کند،
آنها اطلاعاتی ارائه کردند که موقعیت مراکز آموزش تروریستی سپاه پاسداران ونیز کمکهای کره شمالی به برنامه موشکی ایران را نشان می‌داد.

گینگریچ اضافه کرد، ”بلحاظ اطلاعاتی، آنها دائماً اطلاعات خوبی از ایران
ارائه کرده‌اند، زیرا آنها به‌طور واقعی منابعی دارند که واقعی هستند“.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر