۱۳۹۶ فروردین ۲۳, چهارشنبه

ارتباط مستقیم 4نمایش انتخابات رژیم


برخی مي گويند آمدن آخوند رئيسي  براي زمينه سازي جهت جانشيني خامنه اي است برخيها استدلال مي كنند چون باند خامنه اي بسيار متشتت است آمده كه آنها را از تشتت در بياورد؟ برخي ديگر مي گويند آمده تا رئيس جمهور بشود و بعد مسير جانشيني ولي فقيه  را طي كند و برخي ها هم مي گويند او را وارد صحنه كرده اند چون مي دانند بازنده است خواسته اند باصطلاح او را بسوزانند؟ فارغ از اين اظهارات و تحليل ها راستي چرا رئيسي وارد اين صحنه شده است؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر