۱۳۹۶ فروردین ۳۱, پنجشنبه

مصاحبه با آقاي شاهين قبادي

خامنه اي تحت عنوان ديدار با نيروهاي مسلح به صحنه آمد و از وجود ترس در درون رژيم و بين سردمداران نظام حرف زد و از جمله گفت: «کسی می خواهد از دشمن بترسد، بترسد. اما از طرف مردم نترسد». چه كسي در رژيم ترسيده؟ آيا ترس شامل خود خامنه اي هم هست؟ خامنه اي از چي مي ترسد كه اين طوري بيانش مي كند؟ در این باره گفتگویی داریم با آقای شاهین قبادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر