۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۰, یکشنبه

مقدمه ارتباط مستقیم عباس داوری و دولت نوروزی تحریم نمایش انتخابات


مقدمه ارتباط مستقیم عباس داوری و دولت نوروزی تحریم نمایش انتخابات


https://youtu.be/g668vAIjv7E via @YouTube سوالات برنامه ارتباط مستقیم یکشنبه دهم اردیبهشت از سیمای آزادی
-تفاوت اين انتخابات با انتخابات چهار سال پيش در چيست؟ چون آنموقع هم تقريبا همين مسائل در بين بود

اولين مناظره كانديدهاي نمايش انتخابات خامنه اي روز جمعه برگزار شد. چه ارزيابي از اين مناظره داريد؟

-برغم تلاش رژيم براي كنترل شده بودن اين مناظره، طرفين به هم پريدند چرا؟

-در زمينه وضعيت اجتماعي برغم صحنه سازيها، اعترافات قابل توجهي داشتند. آيا از دست رژيم در رفت كه اين آمارها را داده اند.
   - شما به وضعيت كارگران و كارخانجات در نظام آخوندي اشاره كرديد، فردا روزجهاني كارگر هم هست كميسيون كار هم ديروز اطلاعيه اي درباره اقدامات مسخره رژيم براي برگزاري روز جهاني كارگر بر سر قبر خميني دجال منتشر كرد. من از اين فرصت مي خوام استفاده كنم و خواهش كنم وضعيت عمومي كارگران و زحمتكشان ميهنمان را بگيد از چه قراره . بعد از برجام و رفع يكسري تحريمها چه تغييري در وضعيت كارگران و زحمتكشان بوجود آمده؟

-خامنه اي راه حل اين وضعيت را اقتصاد مقاومتي اعلام كرده و چند روز پيش در ديداري كه با سرگردگان نيروهاي نظامي اش داشت از چشم دوختن كانديداها به خارج برحذر داشت اين راه حل ولي فقيه ارتجاع چقدر مي تونه بحران عميق اقتصادي كه رژيم درگيرش هست رو حل كنه

-معمولا در انتخابات در كشورهاي مختلف موضوعات روز مطرح مي شود و كمتر به مسائل سالهاي قبل مثلا 4 سال يا 10 سال قبل از آن پرداخته مي شود. اما شاهديم كه در جريان نمايش انتخابات رژيم، و عليرغم فضاي سركوب و خفقان، موضوع قتل عام 67 به اشكال مختلف مطرح مي شود. علت بنظرم شما چيست؟ آيا آمدن رئيسي به اين مسئله دامن زده است؟
 

۱ نظر:

 1. سوالات برنامه ارتباط مستقیم یکشنبه دهم اردیبهشت از سیمای آزادی
  -تفاوت اين انتخابات با انتخابات چهار سال پيش در چيست؟ چون آنموقع هم تقريبا همين مسائل در بين بود

  اولين مناظره كانديدهاي نمايش انتخابات خامنه اي روز جمعه برگزار شد. چه ارزيابي از اين مناظره داريد؟

  -برغم تلاش رژيم براي كنترل شده بودن اين مناظره، طرفين به هم پريدند چرا؟

  -در زمينه وضعيت اجتماعي برغم صحنه سازيها، اعترافات قابل توجهي داشتند. آيا از دست رژيم در رفت كه اين آمارها را داده اند.
  - شما به وضعيت كارگران و كارخانجات در نظام آخوندي اشاره كرديد، فردا روزجهاني كارگر هم هست كميسيون كار هم ديروز اطلاعيه اي درباره اقدامات مسخره رژيم براي برگزاري روز جهاني كارگر بر سر قبر خميني دجال منتشر كرد. من از اين فرصت مي خوام استفاده كنم و خواهش كنم وضعيت عمومي كارگران و زحمتكشان ميهنمان را بگيد از چه قراره . بعد از برجام و رفع يكسري تحريمها چه تغييري در وضعيت كارگران و زحمتكشان بوجود آمده؟

  -خامنه اي راه حل اين وضعيت را اقتصاد مقاومتي اعلام كرده و چند روز پيش در ديداري كه با سرگردگان نيروهاي نظامي اش داشت از چشم دوختن كانديداها به خارج برحذر داشت اين راه حل ولي فقيه ارتجاع چقدر مي تونه بحران عميق اقتصادي كه رژيم درگيرش هست رو حل كنه

  -معمولا در انتخابات در كشورهاي مختلف موضوعات روز مطرح مي شود و كمتر به مسائل سالهاي قبل مثلا 4 سال يا 10 سال قبل از آن پرداخته مي شود. اما شاهديم كه در جريان نمايش انتخابات رژيم، و عليرغم فضاي سركوب و خفقان، موضوع قتل عام 67 به اشكال مختلف مطرح مي شود. علت بنظرم شما چيست؟ آيا آمدن رئيسي به اين مسئله دامن زده است؟

  پاسخحذف