۱۳۹۶ فروردین ۱۶, چهارشنبه

بررسی بحران های رژیم در نمایش انتخابات ۹۶

خامنه‌ای برای تعیین تکلیف نمایش انتخابات سه ‌مخمصه بزرگ دارد
اول،  ترس از مقاومت و قیام ملت ایران
 دوم، سیاست جدید بین المللی و منطقه یی   
و سوم، معضل جانشینی
که این رژیم را دچار یک بحران عمیق کرده است.
در این گفتگو  سیاست جدید بین المللی و منطقه یی و بحران رژیم در این باره را بررسی می کنیم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر